Szent, Jézus Urunk

Jézus Urunk és Mária Magdolna égi vérvonala 9. rész

2437Megtekintés

Jézus felesége, Mária Magdala tudott révületben beszélni Jézus Urunkkal, 12 gyertyát gyújtott, így üzent Jézus.

Az üzeneteket mindig papírra vetette, ezek az üzenetek is hála a Jó Istennek ma megvannak Franciaországban. Volt úgy, hogy Jézus Urunk megjelent Mária Magdalának Motserratban. A házuktól egy kicsit távolabb a montserrati hegyoldalban, egy szent energia vonal fölött, és kérte Mária Magdalát menjen Franciaországba. Ma ezen a helyen is egy kis kápolna áll, ahol Jézus Urunk fényalakban megjelent.

 

Tekintse meg filmünk 9. részét:

 

 

Már csak néhány foszlány van ezekből az írásokból, de még mindig jól olvashatók az üzenetek. A katolikus egyház nem vette komolyan a médiumi feljegyzéseket, ezért nem semmisítette meg.

 

Szűz Mária Olaszországon keresztül jött el Magyarországra, és itt várta a 17 éves Inanát, és a 28 éves Nándort. Nándor és Inana Magyarországon éltek, gyermekeik születtek, és gyakran elhozták őket Mária Magdalához. Egy-két évre is itt hagyták őket, hogy Franciaországban a nagymamájuk nevelje és foglalkozzon velük. A hely, ahol találkoztak Máriával, Monacotól nem mesze található, Eze vára a neve. Eze várában volt egy kis templom, ahová Horthy Miklós és felesége jártak nagyon gyakran imádkozni.

 

Mária Magdolna és Jézus UrunkMária Magdala mindig idejött Nándor és Inana kis gyermekeiért, és amíg nem érkezett meg, isteni védelemben voltak ezen a szakrális szent helyen, Eze várában. Innen vitte őket Franciaországba. Magdala halálakor a Fekete Madonna szobor előtt imádkozott, elszenderedett és fényé vált. Ma is őrzik a ruháját, amelyen rajta van Mária Magdala fénylenyomata. Ugyanúgy, ahogy Szent Margitnak rajta van a fénylenyomata a vörös márvány koporsófedelén, úgy, mint Jézus Urunknak is látszik a fénylenyomata a halotti palástján, amit ma úgy hívnak: torinoi lepel.

 

Magdala halálakor az Istenanya szobor könnyezett.

Bizonyára hallottátok, hogy Máriapócson a fekete Istenanya kép is könnyezett. Ezek csodák.

 

Mária Magdala halála után 325-ben Constantinus császár a niceai zsinaton elfogadtatta a mai evangéliumokat, illetve azokat az evangéliumokat, amiket úgy gondolt, hogy az új római birodalom területén ő majd hirdettetni fog. Itt fogadtatták el a Szentháromság dogmáját. Az Atya a Fiú és a Szentlélek szentháromságát is. Addig, és azután is, a nem római katolikusok, az Atyában, az Istenanyában és az ő teremtményükben, a fiúban hittek. A magyar Szentháromság Mátyás királyig így hangzik: Mennyei atyám, Mennyei anyám és Jézus Urunk. Elsőszülött fiú, akit áthat a szent lélek, és a szent szellem ereje.

 

Mária Magdalát a niceai zsinaton tisztátalan, romlott nőnek bélyegzik meg. Három Magdala van, akit ettől kezdve egyként említ a római katolikus egyház. A görögkeleti egyház soha nem egyesítette ezt a három Magdalát. 1969-ben a római katolikus egyház belátja, hogy tévedett, hogy a három Magdala, három külön személy, 1969-től Mária Magdalát újra szentként tisztelik hivatalosan is, csak ezekről nagyon kevesen beszélnek.

 

Hát akkor beszéljünk egyre többet erről!

Nagy boldogság, hogy meghallgatjátok mindezeket a dolgokat. Hiszen ezek a dolgok nem valakiről, vagy valamiről, hanem rólunk szólnak.

 

A Mária kultuszt megelőzte Magdala kultusz, ezt váltotta fel, de ehhez Magdalát bűnös asszonynak kellett megbélyegezni. A katarok az ő tisztességéért küzdöttek, Artúr király lovagjai és a Templomos Lovagrend az ő tisztességéért küzdött, milliók haltak meg érte. Magyarországon Mária Magdala templomot építettek a várban, a Pálosok építették. A templomosok is sok Mária Magdala templomot építettek. Több mint 80 Notre-Dame katedrálist találunk ma Európában. Jelentése: Mi asszonyunk, aki Mária Magdala.

 

A Templomos Lovagrend alapító levelét, Szent Bernát adja ki, ő Gibraltár védőszentje is. Ő sugallta a templomosoknak, hogy Mária Magdalára esküdjenek fel. Sok embert térített oda, és a Fekete Madonnát imádták, benne Magdalát. Magdala nagyon nagy szellem, nagyon alázatos, ezért látszik kisebbnek, mint Mária. Mária Magdalát tartják az égiek a legnagyobb és legokosabb szellemnek. Mária Magdala Istenanyánk és Istenatyánk első számú, szeretett leány szelleme. Vissza kell állítani a szent nőiességet. II János Pál pápa nyilatkozott is erről, hogy nagyon komoly tárgyalások folynak arról, hogy a nő szentségét visszaállítják a szentháromságba. Ez 1969 üzenete.

 

Szent Bernátot, hogy lejárassák, nőgyűlölőnek állítják be, a lejárató program mindig nagyon jól működött. Szent Bernát a cisztercita rend megalapítója. Három rend volt, aki Rómának soha nem fizetett adót, a ciszterciták, a pálosok és a templomosok. Ultimátumot nyújtottak be Rómának. Tudták, ha mind azt a tudást, aminek egy pici szeletét hallottátok, napvilágra hozzák, akkor Róma működésképtelen. Ezért nagyon nagy engedményeket kaptak a ciszterciták, a pálosok és a templomosok. De mihelyt újra erőben érezték magukat, mindent megtettek, hogy eltüntessék őket.

 

1307. péntek 13. a Templomos Lovagrend legyilkolása.

Ciszterciták és pálosok fölszámolása. A cisztercitáknak, a pálosoknak és a templomosoknak gyermekeik is lehettek. Volt egy égi szerelmük, Mária Magdala, nem voltak nősök, de lehettek gyermekeik, és óvták, vigyázták a vérvonalat, Jézus Urunk gyermekeinek a vérvonalát. Azt a vérvonalat, amely égi és földi királyság továbbvivője. Ennek az égi vérvonalnak voltak képviselői Franciaországban, a Merovingok, akiket a pápa is elismert, hogy égi vérűek. Igazi király csak az lehet, akiben az Isten vére folyt. A Merovingokat megölték a Karolingok, a pápa engedelmével, tudtával. ettől a naptól, hogy az égi vérű királyokat megölték, már nem az lett király, akiben égi vér, isteni vér folyt, hanem jöttek a bábkirályok, akit a pápa fölkent.

 

De jött még egy csoda volt még egy asszony abban az időben, amikor a Merovingokat megölték, ez az asszony Jeruzsálembe ment, mert nem lehetett gyermeke, és ott az Atya megszállta őt, egy Turul madár alakjában, égi látomása volt ennek az asszonynak és gyermeket fogant. Ez a fiú Ámos volt, és az ő fia Árpád. Ezt az új, égi vérű családot, akinek az Isten az apja, az anyja pedig Emese, elindítja az Isten, hogy tovább hordozzák az égi vért.

 

Tekintse meg a teljes filmet – kattintson a képre:

 

Jézus Urunk és Mária Magdala égi vérvonala

 

A DVD megvásárolható az irodánkban.

 

Irodánk címe:

Energia Gyógyító Központ

H-1143 Budapest (XIV. kerület) Tábornok u. 11/A. I. emelet/11.

(a 2. metró Stadionok megállójánál)

 

Telefonszámaink:

+36-1-251-4983 vagy: +36-1-222-3186