Szent Mária Magdala

Mária Magdolna a titkos Istennő - 1. rész

3258Megtekintés

Naponta ujabb titkokat fedünk fel a misztikus világról és az eltitkolt történelemről.

 

"Tisztelegjünk a női szépségnek, kecsességnek, kedvességnek és kívánom, hogy minden nő tudja meglágyítani úgy a szívét, hogy a férfiak minél több időt akarjanak eltölteni mellettük."

Az ifjú hölgyeknek azt kívánom, hogy úgy próbáljanak meg párt választani, mint annak idején Mária Magdala, Szent Erzsébet, Szentjeink is igyekeztek, olyan férfiaknak, lovagoknak a társaságát keressék egy életre szólóan akik, az Istenért küzdenek és a nőkért. Akik oltalmazni tudják Isten Szent ügyét, és a hölgyeket is.

 

Tekintse meg filmünk 1. részét:

 

 

A világ legcsodálatosabb asszonyáról, nőjéről, Szent Mária Magdaláról kívánok beszélni, aki több életében csoda volt. Isten gyermekeit még maga Róma is úgy nevezi, a fehér lovagok. Hogy hívták azokat a hölgyeket, akik Isten gyermekei? Fehér asszonyoknak, tündéreknek hívták, és hívják ma is. Az egyik legcsodálatosabb tündér, az egyik legszebb fehér asszony, aki Istenanyánkhoz leginkább hasonlított, testileg – lelkileg – szellemileg, bölcsességben, intelligenciában, gyönyörűségben: Mária Magdolna volt.

 

A kereszténység Istennőjének is nevezik Mária Magdalát. Az új kor imádott Istennőjének nevezték a Templomos lovagok is. Jézus Urunk szerelme, felesége, Istennője volt Mária Magdala.

 

1980-ban megjelent Dan Brown könyve, melyben írt Jézus Urunk házasságáról. Beszélt arról, hogy Jézus Urunknak felesége volt. Forradalmilag hatott ez a tény, hiszen a titkos rendek, művészek, évszázadokon át elrejtették műveikben ezt a titkos tudást. Végre újra felszínre került ez a tudatosság. Az emberek elkezdenek önállóan gondolkodni, átértékelni, figyelik a részleteket, az apró kis jeleket. Mit hagytak nekünk az őseink? Mit hagytak nekünk a titkokat őrzők? Félelmetes felismerések vannak az alternatív történelemben. Inkább úgy mondanám, borzongató felismerések. Szinte felforrósodik az ember, amikor ezeket a felismeréseket megismeri.

 

Mária Magdolna az apostoloknak prédikál

Mária Magdolna az apostoloknak prédikál

 

Az Újtestamentumban Szent Mária Magdalénának statisztaszerep jutott. A gnosztikus evangéliumokban, írásokban, amit Egyiptomban találtak meg 1945-ben, ő volt az igazi csillag. A nő, aki mindent tud. Ezekben a gnosztikus iratokban Jézus Urunk Mária Magdalát az apostolok apostolának nevezi. Az apostol azt jelenti: isteni fény küldött. Úgyis mondhatjuk, az apostolok vezetője lett Mária Magdaléna.

 

Mária Magdolna a titkos Istennő

A DVD megvásárolható az Energia Gyógyító Központban

H-1143 Budapest, Tábornok u. 11./A. I/11.

 

A mai vallásban nincs semmi szellemi. Az egykori vallásokban minden a szellemiségről szólt. A mai vallás meg sem próbál választ adni a misztériumokra. A misztikumba belelátva mindannyiunkban egy új világ születik. Jézus Urunk életét is nagyon cinikusan adja vissza a mai vallás. Megcenzúrázták mindazt, ami Jézus Urunk életéből fennmaradt. Négy evangéliumban rögzítették, a niceai zsinaton. Ez a négy evangélium egy parányi része mindannak az írott anyagnak, amit tudunk Jézus életéről, és erről a korról. Minden egyéb könyvet kizártak. Evangéliumok egyáltalán nem foglalkoznak ezekkel.

 

A legutóbb előkerült evangéliumok: Szent Mária Magdala evangéliuma, Tamás evangéliuma, Fülöp evangéliuma. Egyiptomból kerültek elő az evangéliumok.

 

Jó ideig úgy tűnt, hogy a cenzúrázók döntése végleges, de az előkerült evangéliumok kapcsán az emberek mégis elkezdtek gondolkodni, könyvek jelentek meg, professzorok tartanak belőle előadásokat. Talán ma ez a kor legújabb, legérdekesebb kérdése. Minden momentumot, amit eddig megismertek az emberek a vallásról, újra kell gondolni, és újra el kell gondolkodni.

 

Jézus a messiás lehetett volna, ha hagyják. Látnokok Jézus Urunk születését megelőzően 320 évvel megjósolták a jövetelét, tudták, hogy érkezni fog. Miután megszületett pontosan tudták, hogy hol él. Jeruzsálem és Betlehem között egy gyönyörű palotában született, Szent Anna vonalán, Szűz Mária gyermekeként.

 

Ő lehetett volna a megváltó és a messiás, ha hagyják. Jézus a római katonák állandó zavargása miatt saját katonaságot tartott fenn, mint király. Jeruzsálem és Betlehem között hét királyság volt. A legnagyobb királyságnak Jézus Urunk volt a királya. Katonákkal védte az embereket a rómaiaktól, akik nőket erőszakoltak meg, gyerekeket öltek meg, embereket gyilkoltak le. Jézus vigyázott mind a hét királyságban élő emberekre, nagyon szerették a szegények, gazdagok egyaránt. Szerették az egyiptomiak, a júdeaiak, a pártusok, azonban valakik nagyon nem szerették, a rómaiak és az ott élő papok. Mert Jézus nem az ottani vallást hirdette, hanem egy sokkal régebbi vallást, ha lehet így fogalmazni, egy egyiptomi vallást. Minden kultúra ugyanis Egyiptomból ered, a görögök kultúrája is Egyiptomból ered, ott tanultak a legnagyobb görög bölcsek is. Jézus ezt a tudást vitte tovább.

 

Születését nagyon sok helyen igen szerény körülmények között ábrázolják. Assziszi Szent Ferenc óta, hiszen az 1200-as években, ahogy megalakította a Ferences rendjét, karácsonyra egy kis Jézus szobrot vitt be a szegényes kis templomba. Ez volt az első olyan pillanat, amikor egy kis szoborral, Jézus születésének emlékével ünnepelték a karácsonyt. Ezt követően egyre több helyen, egyre népiesebb, egyszerűbb módon, egy Jézus szobrocskát tettek jászolban, és megjelentek a tehénkék, a szamarak, a báránykák és Jézus Urunk bekerült az istállóba. 1200-as évekig nem volt ilyen, mert mindenki tudta, hogy Jézus Urunk édesanyja királynő, az apja pedig nem más, mint a Teremtő Isten. Palotában született királyként, és királyok jöttek Őt meglátogatni. Megszületett az Isten fia. Nagyon különös, hogy a vallás ezt is úgy próbálja beállítani, mint ha csak egvalaki lett volna a világon, holott Jézus előtt több olyan Isten gyermekről tudunk, akiknek maga az Isten volt az apja.

 

Egyiptomi dinasztiák csak úgy indulhattak útjukra, hogy ha a királynők tudták bizonyítani a szűzen fogantatást. Több olyan mitológiai személyt tudunk, akiket megöltek és feltámadtak, Dionüszosz, Adonisz, Orfeusz, Attisz, Ozirisz és Tan. A papság Jézust az egyetlen messiásnak mutatja be, holott több alkalommal elküldte az Isten a fiát, fiait.

 

Tekintse meg a 2. részt!