Szent Mária Magdala

Mária Magdolna a titkos Istennő - 7. rész

1727Megtekintés

Rennes le Chateau: Elfogták a sötét oldal istenének első vonalát, és addig nem engedték el, amíg az apjukat meg nem mintázta.

A sátán csak a saját gyermekeinek jelenik meg, másnak soha. Vagy így, vagy piros szemű kutyaként. Megmintázták, a Rennes le Chateau-i Mária Magdala templom bejáratánál van ez a szobor, a fején egy szenteltvíztartóval.

 

Tekintse meg filmünk 7. részét:

 

 

 

 

Mát Istennő az igazság legfőbb uralkodója. Mát Istennőnek a fekete Madonna megtestesítője, a mai napig ott él a nyelvünkben a neve, Mát.

 

Egy férfi azt mondja a feleségének, hogy az én mátkám, az én mindent tudó hölgyem, az én párom, aki mindig megenyhíti a szívem, hogy örömmel legyek mellette. Tanuljon minden nő az igazi női bölcsességből, és tanuljon meg minden nő megenyhíteni úgy a szívét, hogy a férfi örömmel bújjon mellé. A férfiak pedig oltalmazzák a szeretett nőt.

 

Mária Magdolna felkeni Jézust

 

Mária Magdala, amikor Jézus Urunkat felkeni illatos olajjal, (uralkodói és a püspöki méltóság) ott vannak körében a tanítványok, de meghaladta a tudásukat, hogy az mit jelent. Régi ősi rítus, amit már Egyiptomban is gyakoroltak. Jézusnak a tudása egyiptomi, Isteni hitét tükrözi, és nem a jeruzsálemi hitet.

 

A kereszténység nem más, mint átalakított formába öntött pogányság. A pozitív emberi értékekre azt mondják ezek keresztény értékek. Ne ölj! Ne Lopj! Ne csalj! Szeress! Ezek mind emberi értékek, mióta a világ, világ. Nem mondhatjuk, hogy ez keresztény, vagy pogány, ezek egyetemes emberi értékek. Csak hogy mondhassák, hogy az övék, ezért akik az ősi gnosztikus dolgokat őrizték, el kellett pusztítani.

 

A talmud Szűz Máriáról azt írja, hogy „Jézus apja, egy Pentere nevű tiroszi pogány, nem zsidó ember, aki egyébként Máriának a nagybátyja volt”. A talmud még azt is írja Jézusról, hogy „egyiptomi varázsló volt.”

 

Jézusnak nagyon sok csodatevése van a misszió közben, Jézus mindig hangoztatta, hogy azok a testvérei, akik hallgatják, és tetté is váltják az Isten szavait. Nagyon sokan hallgatják Isten szavait, csak nem váltják tettekké.

 

Pál

 

Pál rendkívül sikeres propagandista, nagyon sok elmeszüleménye volt, többek között azt is, hogy Jézus zsidó születésű, mert ez nagyon tetszett az ott élő embereknek.

 

Az evangéliumban rögzítve van, hogy Jézus Urunk édesanya Szűz Mária, és Ő Istentől fogant gyermeket. Pál kitalált egy történetet, hogy Jézus Urunknak József az apja, József pedig Dávid házából származik. A bibliában olvashatjuk az Újtestamentum első másfél oldalán, ahol József családfáját bizonyítják Dávidig. El is hisszük hogy József Dávidtól származik. De mi köze van Józsefnek Jézushoz? Az égvilágon semmi. Pál ezzel tudta magát szimpatikussá tenni.

 

Szent Jakabnak nagyon nem tetszik, amit Pál torzít az ősi dolgokon, el is beszélgetnek, Santiago de Compostellaban. Pál ígéretet tesz, hogy visszavonja ezeket a dolgokat, visszamegy Jeruzsálembe, és mit tesz? Szent Jakabra küldi a római katonákat, és Jakabot meggyilkolják.

 

Aki nem tiszteli a fiút, az nem tiszteli az atyát, mondja Szent Pál. Ő tisztelte a fiút, ha ilyeneket mondott róla? Hazudik a fiúról, nem tiszteli a fiút, akkor tiszteli az atyát?

 

Jézus megígérte, hogy elküldi a tanítványokhoz az igazság szellemét. Mindenki vizsgálja meg magát, hogy mennyire képviseli az igazságot saját életében. Mert a boldogságnak nagy titka van ám, az egyik legfőbb titka az igazság.

 

Jánosról is azt mondják, hogy az ördöggel praktizált, mert nem iszik, és nem eszik. Azt mondják, hogy ördöge van. De egész pontosan mi van a sorok mögött? Hogy van valaki, akivel együtt ördögöt tud kiűzni másokból. De az ördög az ördögöt nem űzi ki. Neki olyan hatalma van, amivel ördögöt tudott űzni, szellemi megszállottakat tudott megszabadítani. 

Sziklás Madonna – Leonardo da Vinci festménye

 

Szent vér, szent kehely, szent Grál

 

Szent vér, szent kehely, szent Grál, micsoda misztikus fogalmak. A szent Grál egy pohár, de nem akármilyen pohár. Drága kövekkel ékesített pohár. Olyan kövekkel, amelyeket maga Mária Magdala programozott. Mária Magdala minden festményén, ott van egy kehely. Az ő attribútuma egy titkos kis kehely. Amelyben ő a rezgő, gyógyító, élet vizeket állította elő. Volt Jézus Urunknak is egy ivóedénye, amit úgy hívtak, hogy Grál, hogy amikor iszik, akkor is gyógyító rezgéseket vegyen magához.

 

A kehely nem volt más, mint Szent Mária Magdala. Ő a kehely, aki Jézus Urunk magját fölfogja. És ő az a csodálatos kehely, aki a gyermekének is életet ad.

 

Csodálatos, ahogy megfestette Leonardo da Vinci, a templomos lovagok nagymestere ezt a képet.

 

Grál és a titkos kehely, és a háttérben, Montserrat hegyei. Egyetlen festménykutató történész leírásában nem találtam még meg, mert aki még nem járt Montserratban, az nem tudja, hogy így néz ki, de aki járt, az tudja.

 

 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 

 

 

 

Mária Magdolna a titkos Istennő

A DVD megvásárolható az Energia Gyógyító Központban

H-1143 Budapest, Tábornok u. 11/A. I/11.