Szent Mária Magdala

Mária Magdolna a titkos Istennő - 8. rész

1696Megtekintés

Montserrati hegyek - hova vezet minket Leonardo da Vinci?

Egy ősi, régi, titkos helyre, ahol Jézus Urunk drága szeretett kelyhe élt halálát követően néhány évig, Nándorral, Inanával és Szűz Máriával együtt. Itt élt, amíg Péter nem faragott egy Fekete Madonna szobrot. Megkereste Mária Magdalát és átadta a gyönyörű szobrot. Bocsánatot kért tőle, rájött, hogy milyen csodálatos nő. Mária Magdala elfogadta tőle a szobrot. Péter visszament Jeruzsálembe, és első dolga az volt, hogy elmondja Heródesnek, hol tartózkodik Mária Magdala. Ugyanúgy ahogy Pál elárulta Jakabot, Péter elárulta Mária Magdalát.

 

Tekintse meg filmünk 8. részét:

 

 

 

Mária Magdalának Jézus Urunk szellemi üzenetben adta át, hogy menekülnie kell. Otthagyta Montserratot, és elment Rennes le Chateau-ba. Az ősi, majdani templomos központba. Ott élt néhány évig, majd visszament Montserratba, és ott is halt meg. Leonardo tudta mindezt. Mint a Sion rend nagymestere, elrejtette a képeiben. Ő nem plagizáló festő volt. Ő ismerte a titkokat.

 

A hatalom a nő kezében van

 

Egyiptomban és a zsidóknál, az ő kultúrájukban, a hatalom női ágon hagyományozódott. Itt sincs másképp, Jézus Urunk hatalma, amit fentről lehozott, Mária Magdolna által hagyományozódott. A hatalom a nő kezében van, minden nagy kultúrában.

 

A nőiesség nemcsak a vallásokban, nemcsak jelképekben, festményekben, szobrokban él, élhet az a nyelvben is. A világ minden nyelveiben van nőnem, hímnem meg semlegesnem. Nálunk egynemű a nyelv, miért? Mert egyenrangú a férfi és a nő. Úgy, mint a kataroknál volt a XII. században, és ahogy nálunk van ősidők óta. A katarokra, Franciaország önfeláldozó, több millió életet adó mártír népére ma már odafigyel a világ. Szent Péter egyháza, férfiuralmi és nőgyűlölő, dogmákra épül, ami bármilyen hitetlenséget máglyával torol meg.

 

Az apokrif írásokban Mária Magdaláról a következőket írják:

„Közismert volt arról, hogy igen tehetős, független, nem zsidó nő. Viselkedése öntudatos, rámenős, szókimondó és egyedülállóan merész asszony, akiből hiányzott abban az időben és azon a helyen a nőktől elvárt félénk tartózkodás és szemérmesség.” Egy igazi nő volt. Ha meglátta valaki, akkor forrt a vére. Ez a nő Jézus Urunk édes kelyhe volt.

 

Nagy szerelem volt. Jézus Urunk tizenéves volt, amikor először találkozott Mária Magdalénával Nagyvárad környékén. Mária Magdaléna akkor még kislány volt, Jézus Urunk bejárta a világot, de mindig csak Mária Magdalénáról ábrándozott. Szűz Mária, az édesanya már aggódott érte, hogy soha nem lesz boldog a fia.  Mária Magdalénát, mint hercegkisasszonyt férjhez adták egy királyi sarjhoz. De ez a férfi féltette, bezárta, nem engedte ki. Mária Magdala nagy gyógyító volt Erdélyben, a nagymamájától tanulta a gyógyítás művészetét. Nem engedték őt az emberek közé. Magdaléna a kereskedőkkel üzent Jézusnak Jeruzsálembe. Megtudta, hogy ott van, és elszökött hozzá. Majd elvált a férjétől és feleségül ment Jézus Urunkhoz.

 

A világ legnagyobb szerelme az övék volt.

Ismerik Rómeó és Júlia történetét? Kinek a történetét rejtették el ebben a műben?  Az igazság a fent maradt művekben, képekben, szobrokon. Amikor valaki megnézi Rómeót és Júliát, az ő haláltusájuknak a történetét látja. Mária Magdalát elfogták, kínozták, gyötörték, agyba-főbe verték. Jézus Urunkat akarták elfogni, ez volt a csalétek. Jézus, mint mindnyájan tennénk, odament és felajánlotta magát helyébe. Látta, hogy már mozdulni sem mozdul látta, hogy meghalt. Ettől a pillanattól már Jézus sem akart tovább élni a földön. Megkínozták, minden bűn nélkül a Rómaiak, megalázták, meggyalázták, és megfeszítették. Mária Magdalát Szűz Mária menekítette ki egy barlangba, ápolgatta, két nap múlva tért magához. Mivel Jézus azt hitte, hogy Mária Magdala halott, nem akart tovább élni, és meghalt.

 

Nagyon kevés ember van a mai világban, aki igaz, de egyre több.

 

Albert Scweitzer írja:

„A jó az, ami támogatja az életet, a gonosz az, ami elpusztítja.”

 

Az ember lelke mélyén ott van az Isten imádata, az Isten szeretete. Van az emberben egy vágy, hogy átalakuljon misztikus lénnyé, amikor keressük a szellemiséget. Valójában saját szellemünk keresi saját országát. Ha egy emberben szellemi vágy van, egy teljesen természetes dolog. Talán az agyunkban is létezik egy isteni folt, amit meg akarunk ismerni, be akarunk tölteni. Tudni akarunk róla, és amíg ezt nem tesszük meg, addig egy hiányérzet van bennünk. Nemcsak fizikai lények vagyunk, hanem szellemi lények is, Nem az a kérdés, hogy van e szellemünk, hanem az a kérdés, hogy meddig lehet ezt eltitkolni az emberek elől. Ugyanez az érzés, ugyanez a vágy van az emberekben, amikor kereszténnyé válnak, amikor muzulmánná válnak, vagy buddhistává. Az isteni élmény vágya van az emberekben, amikor megtöltik a bennük lévő űrt, hogy a szellemiségük otthonra találjon.

 

Mária Magdala Jézus Urunk egyenlő szellemi társa. Istenanyánk legkedvesebb és legnagyobb tudású gyermeke, aki testet öltéseiben mindig őt igyekezett megmintázni. Artemiszként, Íziszként, Mária Magdalaként, Istenanyánk csodáit tolmácsolta felénk.

 

 

Mária Magdolna a titkos Istennő

 

A DVD megvásárolható az Energia Gyógyító Központban

H-1143 Budapest, Tábornok u. 11/A. I/11.