Szent Márton

Szent Márton napja - november 11.

4829Megtekintés

„Életének vezérlő elve volt az Isten iránti szeretet.”

Szent Márton átadja ruháját a didergő koldusnakSzent Márton azonos lelkiség Mátyás szent szellemével.
Jakab mester néven, Dózsa György idejében élt. Jézus hitére térített, Istentudatra. A francia király pártfogoltja. Jakab mester gyógyított, három ízben halottat támasztott fel; két kisgyermeket és egy fiatalasszonyt, és gyógyította a katonái sebeit.
 
Nem lett volna szabad politizálnia és a politikusokkal összeállnia. A politikusok befolyását remélte, hogy az Istent félő egyháztól elidegenítheti az embereket és segítenek majd az Isten szeretetet hirdetésében. Hiba volt a gonosztól bármilyen nemes cselekedetet remélni. A mai világban a gonosz uralja az orvoslás tudományát is, sajnos kevés tehetséges van közöttük.

Eszközökkel veszi magát körül a tehetségtelen, hogy az eredményeket magáénak tüntethesse fel. A tehetséges ember eszköz nélkül teszi a gyógyítást, Isten erejével.

A kezeit használja a gyógyításhoz és nem gépeket, vegyszereket. A túlvilágra készülőt visszahívja Jézus Urunk engedélyével. Hiszen Jézus édes testvére, szellemben tőle kérhet, miképpen Márton is ezt cselekedte több alkalommal. Szent testvérei szintén gyakorta támasztottak fel holtat, Jézus Urunk jóváhagyásával.
 
Andrássy gróf néven született Márton újra, Ferenc József osztrák császár idejében. Ekkor a császár felesége Erzsébet, Sissy királynő volt. Ő lett Andrássy gróf nagy szerelme. Tiszadobon, a Tisza egy titkos kanyarulatában kastélyt emeltet, - Artur király által építtetett kastély tervei alapján, - és ott látja vendégül Mária Magdala szellemének második vonalát, Sissy királynét. Sissy édesanyja és édesapja, apai ágon nagyanyja is magyar szellem volt Bajorhonban.
 
Nem csoda hát, hogy a két Istengyermek egymásra nézve, szerelemre lobbant Isten csodájának felismerésében. Ferenc József megfenyegette Sissy királynét, Erzsébetet, hogy megöleti őket, ha felbontja házasságát Andrássy grófért.
 
Szent Márton szobra - Montserrat, Spanyolország
 Szent Márton szobra Montserratban
 
Assisi Szent Ferencben is Márton dicső szelleme született le. A Szentföldről hazatérve a pusztában templomot épít, felhagyva minden eddigi megszokással.
 
Az emberek először furcsán nézik, hisz egyedül épít és imádkozik Isten madaraihoz, magyarjaihoz, majd a gyógyításait kérik. Kiürülnek a környező templomok néhány év után, hiszen mindenki szentünk Istentudatára, Isten szerelmére vágyik, és Őt hallgatják. Fellázadnak az üresen maradt templomok papjai, és Ferencet gyalázzák reggeltől estig. Ferenc elzarándokol a pápához is, aki Márton testet öltése láttán révületbe esik,  és Isten élő szentjének, Ferencnek egyházalapítást engedélyez. Így lettek ők a ferencesek.
 
Szent György és Szent Márton a két lovagszent
Ott van a magyar angyali szent koronán is Szent György mellett. A Dömötör képnek hitt személy valójában Márton. Szent György és Szent Márton a két lovagszent.

Ő volt Paris herceg, az egyik testet öltésében. A Pilis Isteni kapujából, szentségéből Trójába ment, amely szintén magyar szellemközpont volt. Majd a mai Párizs helyére, ahol saját akkori nevével várost alapított. Mindezeket a magyar krónika soraiban is megőrizték.

A túlvilágon Márton szelleme fogadja a halottakat és nem Mihály. Michael arkangyalban is Őt tisztelik.

1926-ban volt eddigi utolsó földi élete. Egy budai tanítóként iskolát alapított 1807-ben. Kazinczy munkáját helytelenítette, harcolt a régi szép magyar nyelv fenntartásáért. Kazinczy több kárt tett az ősi magyar nyelv „megújításával" valójában meggyalázásával, mint a tatárjárás. Ezt a nyelvi tragédiát vitette végbe aztán Eötvös Lóránt. A magyar és a dél-amerikai közös ősnyelv közé tettek ezzel újabb szakadékot.

Szent Márton Szentföldről hazatérő személye, mint katona, - aki megosztja köpönyegét a didergő koldussal, - egybeforrt, nevének hallatával. Dicső cselekedetét, kegyelmességét, jóságát, emberszeretetét így őrizte meg az utókor.