Szent, Mátyás

Mátyás király születésnapja - Február 23.

7190Megtekintés

„Élete és emléke halhatatlanul lobog tovább, a magyarok szívében.”

Hunyadi Mátyás
Szentjeink sorában meghúzódik valaki, aki a nemzetünk egyik legkedvesebbje. A túlvilágon Mátyás nevén illetik, hiszen ez volt egyik legkedvesebb élete. Mátyás azonos lelkiség Szent Mártonnal. 

Első életében, Montserratban, a mai Spanyolország területén született, Szent Margittal és Mária Magdala szent szellemével egy helyen. 146 életet élt eddig a Földön, végtelen intelligenciával és fel nem érhető gazdagsággal. Négy ízben volt Isten földi Táltosa, hétszer volt Nándor szent szellemének testvére földi életeiben. 

Ő volt Szent László, III. Béla – Európa leggazdagabb királya, IV. Béla - a nemzet újrateremtője.  Az Ő nagyszerű, vakmerő, merész elgondolású szelleme született le II. Rákóczi Ferencben is. 

Igazságos Mátyás királyunk nemcsak eszességben, leleményességben volt kitűnő, de szintén első volt a szellemtudományok terén. Démonokat is tudott kiűzni a megszállottakból. Visegrádon, Mátyás fent élt a Fellegvárban, a lenti palotában a legfőbb emberei tartózkodtak. Mátyás szellemi tanítója Szűz Mária. Visegrádi várából gyakorta, hetente jár abba a kápolnába, ahol beszélhet szellemtestvérével, Szűz Máriával. Nagykovácsi – Remeteszőlős a titkos hely, ahol legszebb lovait neveli, és látogatásukkor a kis kápolnát mindig felkeresi. Mindig magával hordja ezüst pálcáját, mellyel sugárzásokat, szellemeket mér, és kérdéseire megkapja az égiek válaszát. 

Mátyás királyunk igen nagy figyelmet fordított ősi ereklyéink összegyűjtésére. Szellemtestvérei segítették a Földön megtalálható ereklyéket fellelni, megszerezni. Így jut Attila csontjainak és Szent Koronájának nyomára, Szent Erzsébet fej-ereklyéjéhez, és még sok egyéb csodához. A Pilis rejtekében a Pálosokra bízta ezeket a kincseket. 

Mátyás Bécsben tárgyal a római küldöttséggel. A rómaiak távozásukkor a tárgyalótermet Mátyásra zárják. Fél nap múlva egy pohár vízzel kínálják Mátyást, aki nem sejti a cselt és a mérgezett vizet megissza. Így lehelte ki lelkét Szentünk. 

Négy oroszlánja és két erdélyi kopója másnap követi szellemben, itt hagyva ők is földi testeiket. Fekete hollók lepik el Budát, olyan ez, amit a szem eddig még soha nem látott. Fekete hollók kísérték Istenanyánkat is, amikor Ő fényes madárként a földre leszállt 28.000 évvel ezelőtt. Mátyás holttestét hű barátja, könyvtárának vezetője, Nándor szellemének hordozója, Isten földi Táltosa helyezte nyugalomba. Mátyás romlatlan testét a Pilisben a Pálosok őrizték, amíg Róma utasítására 1827-ben el nem égették a Magyarországon élősködő Habsburgok.  

Mátyás király szobra a budapesti Hősök terén
Mátyás király szobra a Hősök terén, Budapest 

„Mindaz, ami Isteni csoda és szentség, számukra elérhetetlen tisztesség. Éppen ezért eltüntetnek minden nyomot, hogy saját sivárságuk ne mutasson akkora szakadékot.” 

A Pilis égi csatornája Mátyás után 50 évvel szűnik meg. Az igaz hitű Pálosok nem tudták tovább őrizni a tisztaságukat és Jézus Urunk bezárta az égi csatornát. Haláluk után szentjeink teste épségben marad, nem romlik meg. Néhány száz év után is olyan a testük, mintha tegnap hagyta volna el a lelkük. Mátyás papjai, a Pálosok, Márianosztrán nyugodtak békésen, csendesen, halálukat követően. A pálos papok romlatlan testei várják Mátyást újra megszületni. 

Látván őket Kapisztrán Szent János így szólt: „Ha élő szenteket akartok látni, menjetek Márianosztrára! ” 
Mennyivel egyszerűbb lenne Isten csodáit szemlélve, e nemzet holdudvarában élni, Isteni csodákat átélni, velünk barátságban, szomszédságban, Isten barátjának, szomszédjának lenni. Ezt azonban a fényre seregestől jövők nem értik, ahelyett hogy a fényben fürödnének az idejövők, azon munkálkodnak, hogy a fényhordozó embereket beszürkítsék. 

Mindig pénz és vagyon orientált volt Mátyás. Tudta, hogy tehetős ember tud csak igazán tenni a földi világban. Tehetsége, tehetőssé tette Őt, és gondoskodott arról, hogy visszatértekor a meglévő javaival újra felépíthesse isteni, szellemi és földi birodalmát. Mátyás hatalmas aranykészletet hagyott hátra, amire Attila szelleme vigyáz, nehogy rossz erők megérezzék jövője zálogát. 

Mátyás szellemének újraszületésével méltó a Szent Koronára ismét. Szellemi, földi kincseivel a magyarokat újra dicsőségre vezeti. Nagyon fiatal szellem testvéreihez képest, de hatalmas az ereje és az intelligenciája. Anyánk imádott és mindig nagyon szeretett gyermeke, akit merész elgondolásai miatt csak ritkán engednek leszületni. Volt idő, amikor nem született le 1000 évig. 

IV. Bélaként is Ő született le, hogy szent gyermekek sorának adhasson életet. Megállítja a tatár (mongol és kínai) veszedelmet, akiket Isten fián kívül senki nem állíthatott meg. Újjáépíti szent szellemével a letarolt országot, nevét azóta is áldja mindenki, aki ezekre az időkre  gondol. A tatárjárás megállítója, a Kína titkos terveinek meghiúsítója. Bár Róma felajánlja Európát titkos kínai szövetségeseinek, a fehér ló fiát a szürke farkas nem győzheti le. 

IV. Béla isteni segítséggel állítja meg a tatárokat. Isteni csoda által szinte megsokszorozódott a katonák ereje, a tatárok és a kínaiak minden katonából szó szerint többet látnak, mint ahányan vannak. Az első ütközet Szabolcsföldvárnál történik. Már itt feltűnik a tatár – kínai seregnek, hogy a magyar katonák óriások. Az Isten óriásnak mutatja Őket. Szabolcsföldvárnál IV. Béla urunk alig menekült meg. (Muhinál nem is volt ütközet.) IV. Béla alagúton menekült egészen a Felvidékig, utána a Pilisig. Pálosok vezették. 

Árpád-házi IV. Béla király szobra a Hősök terén
Árpád-házi IV. Béla király szobra a Hősök terén 

A Pilisben zajló második ütközetkor újra ez a csoda ismétlődik meg. Gyönyörű idő várta a támadókat, majd egy pillanat alatt jégeső zúdult rájuk. Alighogy csak elállt az eső, fel sem ocsúdtak, már támadtak a magyarok. A lovaikat törölgető, ruháikat szárogató tatárokkal szinte nem volt ütközet. 

Az összevont ázsiai hadsereg menekül, azt kiáltozva, hogy a Pilisben Istenek, óriások laknak és Istenekkel ők nem harcolnak. Évekig úgy emlegették, hogy az Óriások birodalmában jártak. Attila népét szintén így ismerték. Ez az irgalmatlan haderő, aki lerohanta Oroszországot, Perzsiát, Magyarországon megtorpant, és vereséget szenvedett. Hiába volt a nagy szövetséges Róma, aki Batu kánt az új Dávid királyként fogadta. Batu kán magát a szürke farkas fiának tartotta, ugyanannak a farkas fiának, aki Romuluszt és Rémuszt is nevelte. Batu kán és a Vati kán ősi nagy szövetségesek, édes unokatestvérek. 

Ám az Isten embereit el nem törölhették. A védők szívét, lelkét az ősi tudat töltötte be, és a védők ereje nem a karokban, hanem a lelkekben van, így volt ez minden korokban. 

Ebben az időben Szabolcsföldvárról, az első nagy ütközet helyéről, Bükkszentlélekre menekülnek, és itt szüli meg felesége, Mária fiukat, V. Istvánt. 

IV. Béla felesége, Laszkarisz Mária, a görög császár leánya, nem volt sem rá, sem szent gyermekeire jó hatással. Bizony nagy gondot jelentett Szent Margit, Szent Kinga, István fia és a többi gyermeke Istenanyánk tudata szerinti nevelése. Szent Kinga szelleme, Mária Magdala egykori első szülött gyermeke. Ma Lengyelország védőszentje, Nagy Lajos királyunk leányával, Szent Hedviggel. Csodáik, gyógyításaik beíródtak a végtelenbe….. 

Margit halála előtt megalakult a Pálos rend, azonban hivatalosan nem volt elfogadott. Katonai rendje is volt. Mátyás hollós fekete serege mind Pálos és Magyar volt. A Pálosok szellemi és erős harcosok voltak, tisztább vérvonal, mint az Árpád-ház. Férfiak csak magyar szellemcsaládból való nőket vettek feleségül. Özséb a Pálosok vezére, csodálatos gyógyító és pap, igazi Táltos. Attila 4. vonala. 

III. Béla is Mátyás szelleme, Európa legtehetősebb embere, szentje. Felajánlják számára a bizánci császári méltóságot, de nem fogadja el. Tudja, a legnagyobb méltóság Magyar királynak lenni, Istenfiúsága így teljesedik be valójában.  

II. Rákóczi Ferenc – Mányoki Ádám festménye
II. Rákóczi Ferenc – Mányoki Ádám festménye 

II. Rákóczi Ferenc is Mátyás szent szelleme volt. II. Rákóczi Ferencként is romlatlan, szentséges testét fellelik 29 hónappal halála után, szívét kitépik, és Rómába viszik. Ha valakit megcsonkítanak, nem lehet feltámasztani. A világ a történelmi leírásokból ez úgy ismeri; a Francia király II. Rákóczi Ferencet annyira szerette, hogy szívét elkérte, hadd őrizhesse kegyelettel. Ettől a pillanattól a test romlatlansága megszakad, csak csontjai maradnak az utókornak. 

Széchenyi István hozatta Magyarországra a csontjait. Azokat az egyház Esztergomban őrizte. Az egyház két bíborosát felkérte Róma, szentünk csontjait vigyék ki a Vatikánba. Haboztak egy ideig, de miután Róma megígérte, hogy egyikőjük pápa lehet, azonnal megcselekedték, a csontokat kivitték. Két bíboros ment Rómába azt remélve, hogy Pápa lehet. Mindkét bíborost megmérgezték. Így kerültek 1955-ben Rákóczi csontjai Rómába, a római katolikus egyház, Rómához hű fiai által. 

A Vatikán, tudta, érezte, hogy Mátyás szent szelleme született vissza II Rákóczi Ferenc személyében. Mátyás szellemének ereje még a csontjaiban is erőként rejlik. 

A halál utáni romlatlanság szentsége csak a magyar szellemcsalád gyermekeihez kötődik. Tudják ezt a szellemcsalád irigyei, és azt is, hogy romlatlan testeket Jézus Urunk bármikor életre kelthet. Amennyiben a nyugvó, romlatlan testet meggyalázzák, megcsonkítják, a szellemnek új testben kell leszületni. Ezért vágták le Szent Erzsébet fejét és hirdették fennhangon, hogy fej-ereklyéjét mily nagy becsben tartják. 

Husz János, Mátyás 3. vonala. Ez azt jelenti a szellem nyelvén, hogy nem Mátyás szelleme, hanem leszármazottja. Luther Márton, Mátyás 7. vonala. Wass Albert, Mátyás 15. vonala, szellemének 15. leszármazottja. Özséb IV. Béla testvérének, Máriának a fia. Gertrudisz és II. András első szülött gyermeke volt Mária. Özséb II. András, azaz Szent Endre unokája. 

Mátyás Szent Lászlóként élt, amikor írja róla a krónika, hogy sátrastól megemelkedett, és a sátra éjjel nappali világosságban tündöklött, világított. Ekkor a szellemvilág emelte meg, és a szent szellemek fénye világított. Szent László romlatlan teste a Mátrában volt, ma már a Pilisben van, de csak a csontjai. Az Ő romlatlan testét is fellelték és meggyalázták Róma hű emberei.