Szent, Nándor

A Templomos lovagok és az ő titokzatos királyuk II. András - 1. rész

5139Megtekintés

Előadás sorozatomban a Merovingokról szóltam legutóbb. Ezt követően jött egy szomorú időszak, amikor a Karoling ház a Merovingok által megteremtett isteni csodákat felélték, majd a vandál – barbár népek feldúlták.

Az Isten a Földre küldte Szent Bernátot. Ez a csodálatos ember egy mennyei programot hozott le a Földre. Azok, akik az ő programját meghallgatták és végrehajtották, ők voltak a Templomos lovagok, akik egy elit csapatnak számítottak.

 

Tekintse meg filmünk 1. részét:

 

 

A kultúra bimbózása a XI. században kezdődött. Az egész középkor szemléletét, életfelfogását átitatja a lovagi szemlélet. Voltak olyanok, akik nem voltak nemes emberek, de vitézségükkel, elnyerhették a nemesi, lovagi rangot. A kor szellemiségét átitatja a keresztes hadjárat sorozat.

 

Ha a kezünkbe veszünk a Templomosokról egy könyvet, máris Jeruzsálembe csöppenünk. A történetírók leírják, milyen lovagi tetteket hajtottak végre a Templomos lovagok Jeruzsálemben. A keresztes hadjáratokat nem szabad összekeverni a Templomos lovagokkal. Ez egy időben két külön dolog.

 

Kik voltak ezek az emberek? Milyen üzenetet hordoztak? Milyen jelzés volt a ruhájukon, a pajzsukon? Milyen jelzés volt a szellemükben? Kivel voltak, kiért voltak? Honnan jöttek, hová tartottak? Egy izgalmas kalandra hívok mindenkit.

 

Kereszt

Az első időben a kereszt egyforma hosszú volt, egyforma szára volt. Úgy is hívjuk ezt a fajta keresztet, hogy egyenlő szárú kereszt. A keresztnek hajdanán volt egy kicsikét másabb változata is, Szent Jakab keresztje. A zarándokok és azok a lovagok, akik Jeruzsálembe készültek és már megtették a Santiago de Compostela-i utat, gyakorta az övükre erősítették a kagyló szimbólumát is, jelezve ezzel, hogy ők Szent Jakabtól is kaptak egy hatalmas erőt. Orbán pápa 1095-ben a Chlermontból Szentföldre induló főurak köpenyére maga tűzte föl az egyenlő szárú vörös keresztet. Krisztus katonáinak nevezte azokat, akik Jeruzsálembe indultak.

 

A keresztek nagyságát, ágainak hosszát a későbbi lovagrendek folyamatosan szabályozták. A keresztek alakjáról, hosszáról föl lehetett az is ismerni, hogy ki milyen keresztes hadsereg katonája. A keresztek színe is változott. A franciák keresztje vörös volt, az angoloké fekete, a flamandoké zöld, a német teuton lovagoké fehér, hol fekete.

 

Egyenlő szárú kereszt. Mit jelent ez a szó? Mit jelent ez a jelkép?

Az egyenlő szárú keresztnek ősidők óta, az őskereszténység óta egy jelentése van: szövetséget kötök Istennel. Korokról korokra ezek a keresztek egyre díszesebbek voltak, más színűek, más végűek. Hol az életet hordozták, mint egy kinyíló virág, hol a liliom alakzatot vették föl, hiszen az emberek így is szerettek volna az égieknek kedveskedni a liliommal, ami a szellemvilág legkedvesebb növénye, finom illatokat áraszt. Van dupla kereszt is, kettős kereszt is, amely dualitást jelent, szövetséget kötök Atyámmal és Anyámmal. Voltak olyan irányzatok, voltak olyan emberek, akik magukénak vallották a keresztet, volt olyan időszak is, amikor a római pápa a kettős keresztet tűzte a címerére, és volt olyan is, amikor hármas kereszttel büszkélkedett.

 

A T alakú keresztet úgy hívják, hogy tau kereszt, misztikus kereszt. Jézus Urunkat, amikor meggyilkolták egy T alakú keresztre feszítették meg. Amikor mindez történt az égen megjelent egy T alakú csillag alakzat, amely mintájára akkor Heródes egy T alakú keresztet ácsoltatott. Egy olyan eltitkolt tudásról tájékoztat maga Szent Ferenc és a Ferences rend tagjai, amelyet ezekben az időkben már kezdtek egy kicsit másképpen magyarázni. Később ugyan ezekre a visszaélésekre figyelmeztet Husz János, Luther Márton, Kálvin János, akik reformerek voltak.

 

Római kereszt, kivégzőeszköz, áldozati kereszt. Ez a típusú kereszt csak a gótikát követően jelenik meg és eltelik majdcsak 150 év, mire a keresztre fölkerül Jézus Urunk alakja is. Nem egy régi típusú keresztről van itt szó. Egy meglehetősen új típusú jelenség ez a világban.

 

Zászló

Amikor a francia király hadba vonult, a Saint-Denis bazilikában bontotta ki mindig a zászlaját. Ezért is nevezték sokan Szent Dénes zászlajának, mivel a király a Szent Dénes templomban bontotta ki a zászlóját. Ezt a zászlót úgy hívták, hogy oriflame. Az uralkodói zászlók a francia zászlók nyomán alakultak ki és ezt követően jelentek meg országok, városok zászlóvivői különböző típusú zászlókkal. De Szent Lajos királynak, az első zászlóhordozónak vajon ki adta az első zászlót?

 

II. András királyunk jó barátságban volt Szent Lajos királlyal. Többször járt nála Franciaországban. Ő ajándékozta meg Lajos királyt egy csodálatos zászlóval. Mi volt ennek a zászlónak az üzenete?

 

Jézus Urunk annak idején, amikor Jeruzsálem és Betlehem környékén elszemtelenedni látszottak a római seregek, összehívta saját katonáit és egy piros lobogót adott a kezükbe, amelyen volt egy nap és a napból lángnyelvek szóródtak széjjel. Ennek a zászlónak az üzenete: felperzselek mindenkit, aki az utamba áll.

 

Amikor a rómaiak ellen mentek Jézus Urunk katonái mindig ezt a zászlót vitte az első ember a sereg élén. A rómaiak a népet sanyargatták, házakat fosztogattak, asszonyokat erőszakoltak meg, gyermekeket gyilkoltak le. Jézus Urunk, mint a hét tartomány egyik legnagyobb királya saját hadseregével védte tartományának embereit, de a környező tartományok embereit is a rómaiaktól.

 

Parázsló tűzfészek volt hosszú időn keresztül Jeruzsálem.

Kik kötődnek-e városhoz? Kiknek szent ez a hely?

Szent helyként tisztelik Jeruzsálemet a zsidók. Dávid székhelye volt, i.e. 1012-től i.e. 972-ig. A mohamedánok szintén szent helyként tisztelik, Mekka és Medina mellett. Úgy tartják, hogy Mohamed mennybemenetele Jeruzsálemben történt, 632-ben. A keresztényeknek szintén szent hely Jeruzsálem. Itt volt Jézus Urunk királysága 33-ig.

 

Szentföldön harcoló lovagrendek

Szentföldön harcoló lovagrendek

 

70-ben Jeruzsálem lakossága fellázadt a rómaiak ellen. Róma nagy haderőt küldött, szinte a földdel tette egyenlővé egész Jeruzsálemet. 312-ben a milanói rendelet alapján szabad vallásgyakorlás következett. 430-ban Attila, a hun nagyvezér elment Jeruzsálembe a seregeivel, felújította Jézus Urunk várát, amely azon területen volt, ahol egykoron Salamon király élt. Attila egy nyolcszögletű tornyot is épített, Mária Magdolna tiszteletére. 630-ban Omar kalifa elfoglalja Jeruzsálemet. 642-ben az arabok elfoglalják a Bizánci birodalom egyiptomi részét. Nagy fájdalmat jelentett ez Bizáncnak. 1020-ban, Jeruzsálemben a terror uralkodik, Hakim kalifa megparancsolja embereinek, hogy mindent pusztítsanak el, ami nem muzulmán jelkép. 1027-ben normalizálódik egy kicsit a helyzet.

 

Szent István megnyitja az európai zarándokok előtt Magyarország útjait. Határosak voltunk a Bizánci birodalommal. A Szent István lovagrend elsőként jelenik meg Attilát követően Jeruzsálemben, elsőként küld hatalmas adományokat, elsőként újítja fel a kint lévő templomokat, várakat, Jézusi emlékeket. Ispotályokat is hoz létre, amelynek megvannak az írásos dokumentumai is.

 

1054-ben egyházszakadás történik, különválik Róma és Bizánc. Rómát ettől a naptól úgy hívják, hogy nyugati katolikus vagy latin katolikus; a bizánci katolikusokat, pedig ortodox, igaz hitű katolikusoknak mondják. 1067-ben Bizánc veszít a törökökkel vívott háborúban. 1078-ban a törökök elfoglalják Jeruzsálemet. Bizáncnak viszont nincs olyan hadereje, hogy visszaszerezze Jeruzsálemet.

 

 A TEMPLOMOS LOVAGOK

 

A DVD megvásárolható:

 

Energia Gyógyító Központ

H-1143 Budapest (XIV. kerület) Tábornok u. 11/A. I. emelet/11.

(az M2 metró Puskás Ferenc Stadion megállójánál)

                                                                                     

Telefonszám: +36-1-251-4983 vagy: +36-1-222-3186

 

www.csodalatosgyogyulasok.huwww.szellemvilag.hu