Szent, Nándor

Árpád vezér

4224Megtekintés

Árpád vezér

 

 

Az első magyar uralkodó dinasztia őse.
850-ben született, Álmos fejedelem gyermeke.
Bölcs gondolkozású, kiváló vitéz, uralomra termett.
Erős, bátor, becsületes.
Nagy tiszteletnek örvendett.
Amikor Álmos kiöregedett, a magyarok őt tették meg vezérüknek.
A 895-ös honfoglalást Árpád nevéhez kötik,
Bár nem egészen úgy történt, ahogy a történelemkönyvek tükrözik.
Ő már két és fél millió magyarral a Kárpát-medencében élt,
Mikor eldöntötte, hogy visszamegy Ázsiába,
Összegyűjti és idevezérli az ott szétszóródott magyar testvéreit.
Szkíta szokás szerint a törzsfők a vérszerződést megkötik.
Ez a jelentős esemény ősi rítus szerint történik.
Örök és felbonthatatlan testvériség születik.
Hűségüket esküvel megpecsételik.
895-ben Árpád vezetésével a nyolc ezres fős csapat átjött Verecke hágóin.
Hazatértek őseink földjére, Attila örökségébe.
Az itt élő magyarok nagy örömére.
 
Árpád hazát, állandó hazát teremtett népének.
Meghódoltak, beolvadtak, szívesen keveredtek soraiba
Az itt élő idegen nemzetek.
Látták jobb lesz az életük a régihez képest.
Árpád kitűzte maga elé a célt: biztosítani nemzete békéjét.
A Csepel szigeten volt a palotája. Itt tartotta kincseit, itt élte élete nagy részét.
Államalkotásra termett volt ez a nép.
Egy kézben volt a vezetés,
De a törzsfők együtt beszélték meg a nemzet dolgait.
Finom lelkűek voltak az emberek.
Az erősebb segítette a gyengébbet.
Tisztelték az idősebbeket.
Művelték a földet.
Vadásztak, halásztak, háziállatokat tartottak.
Árpád megkedveltette népével ezt a földet.
Szívüket idekötötte, minden ember hazájának érezte.
Életével maradandót alkotott.
Utódai mi vagyunk,
Szép hazánkra, dicső elődeinkre büszkék vagyunk.
 
Árpád vezér szobra
 Árpád vezér szobra – Budapest, Hősök tere