Szent utak

Napforduló ünnep – Hortobágy – 2015. június 20.

1786Megtekintés
/Részlet/
Kovács –Magyar András beszédéből
Saját elmén kívüli dolgok felfedezése:
A nehézségek arra is rákényszerítik az embert, hogy meditáljon, tekintsen befelé, önelemző gondolkodásba kezdjen. Határozott célok elérésére szolgáló módokat keressen, ami gyakran a hatodik érzék fölfedezéséhez illetve használatához vezet, amely segítségével az egyén kommunikálhat a Végtelen Intelligenciával.

 


A végtelen intelligencia, csak azoknak kedvez, akik megértik a törvényeit és igazodnak hozzá.
A végtelen intelligencia felé vezető ösvény a tudatosodás.
Tudatunkkal összekapcsolódhatunk az Univerzum végtelen erőivel.
 
Tekintse meg képgalériánkat - kattintson a képre:

Tűzön járás - Kovács-Magyar András - Hortobágy
 
A nehézségek rákényszerítik az embert annak a felismerésére, hogy olyan tudásra van szüksége, amely csak a saját elméjén kívül érhető el.
 
Egyszerűbb szinten a fizikai lehetőségekből szükséges a gondolati erőnk adta lehetőségekhez nyúlnunk, majd ezt követően a saját elmén túli szférákhoz kapcsolódni.
 
Végtelen Intelligencia az univerzum tárháza, ahonnan fogadhatók az információk. Minden olyan információ, amely a hatodik érzék által hatol be az elmébe, olyan forrásokból származik, amelyeket nem egykönnyű lekövetni. Így aztán ezeket úgy mondják, hogy az egyén tudatalatti elméjéből származik.
 
A mi értelmezésünkben ez a bizonyos tudatalatti, valójában a tudat hatodik érzéken át megközelíthető valóságos arca.
 
A sötétség legnagyobb aggodalma, hogy egyszer egy napon igazi gondolkodó, és tanítványai fognak feltűnni a földön. Ezt követi majd egy öntudatra ébredt nemzedék. A siker nem egy tőlünk független dolog, hanem egy szinte láthatatlan erő a szellemi énünkre történő rátalálásunk.
 
A létezésünk legmagasabb spiritualitás szintjén:
Az agyunkat, mint egy jelfogót rá tudjuk hangolni a végtelen Intelligencia egyetemes tárházára. Létezik egy erő, egy eredendő ok, egy Intelligencia, amely áthatol minden egyes atomon, és magában foglal minden, az ember számára érzékelhető energiát.
Csakis a hitben rejlik olyan erő, amely a vágyat szilárd meggyőződéssé, és a meggyőződést pedig valósággá képes változtatni.
 
A hit, fölismeri és használja a pozitív gondolatok hatalmát.
A hit révén teremthető kapcsolat a Végtelen Intelligencia univerzális tárházával.
A hit a negatív gondolatok teljes hiányának a megnyilatkozása.
 
Minden embernek megadatott az a képesség, hogy megtisztítsa elméjét a negatív gondolataitól. Ugyanis csak ezáltal nyithatja meg magát a hit megnyilatkozására.
A hit, szellemi látásmód, önbizalmunk által támogatott tudatosság, gyakorta valamilyen cél érdekében.
 
Csak a szellemiség képes előre vinni a világot, legyőzni a sötétséget. Ha nem hallgatna senki a felbujtókra, hitelrontókra, szellemiségük öntudatára ébrednének sokan.
 
Sokak lelke, szelleme egy gazos virágos kert. Egy száraz termő föld.
 
Aki hagyja elgazosodni kiskertjét, ne csodálkozzon azon, hogy egyre kevesebb érték terem benne. Kiszorítja a hasznos növényeket a gyom. Nem mindegy tehát, mivel töltekezik valaki. Bulvár sajtóval, vagy komoly szellemi értékek befogadásával.
 
Ezért egyre több a depressziós, búslakodó életunt, szomorúságban, kilátástalanságban tengődő ember. Akinek van szellemisége, az szárnyal és keresi a fényt. Senkinek a lelkesedését nem tudja letörni a jelen körülmények, parttalan világban dúló vihara, ha tudja, hogy soha nem volt könnyű helyzetben az, aki úrrá akart lenni a sötétségen. Fogjuk hát fel egy szép kalandos útnak az életet és így tekintsünk a feladataink elé is. Mert különben lehúznak bennünket.
 
Ha körbenéztek az utcán, láthatjátok, mennyien hordozzák a fényt, és mennyien adják meg magukat a sötétségnek.
 
Az a tragikus, hogy az életunt emberekkel azt tesz a sötét, amit akar.
A figyelni, érezni tudó, látó és halló ember azonban éber és nem vezethető félre. Itt van az igazságok ismeretének és az ősi titkok és igazságok megismerésének jelentősége.
 
Aki ráébred önmagára és a világ igazságára, többé nem veszi fel a szemellenzőt, és nem lesz többé, vakon vezethető.
 
Aki az élet és a titkok igazságaira ráébred, csak az képes helyes irányba elindulni a szellemi ébredés útján.
Az ősi titkok tudása igen fontos.
 
Tűzön járáskor:
 
A transzcendens állapotunkban a testi határainkat túllépjük.
Aki több világban is jelen tud lenni, az több világ áldását is élvezi.     
 
„Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de a ki utánam jő, erősebb nálamnál, akinek saruját hordozni sem vagyok méltó, Ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket.”   Máté 3, 4.
 
Június 21. Keresztelő Szent János születésnapja
Tűzön járás szertartásának misztikus éjszakája, amikor sokan megkeresztelkednek a világban, korunkban is. (Bulgária, Afrika, Amerika, Spanyolország.)
Mátyás király Budavárában a 8 szögletű Mária Magdala templomnál tartotta a tűzszertartásokat. Ötszáz év hallgatás után felelevenítettük a tűzszertartást.
Több éven át tanítottalak Benneteket arra, hogy különbséget tudjatok tenni jó és rossz között!
Új ígéretem, hogy segítelek benneteket az Öntudatra ébredésben.
 
Áldáskor:
 
Hosszú, egészséges életet, testi, lelki és szellemi vagyont és megvilágosodást kívánok minden kedves jelenlévő vendégünknek.
Sok óvó, féltő szeretetem legyen veletek!
 

/Részlet/
Kovács Magyar Ildikó beszédéből:
 
Számos ünnep, jeles nap akad egy évben, amely korántsem csak a szórakozásról, szabadnapról és az ünnepi lakomákról szól.
 
A napforduló ünnepe, a parázson járás élménye valójában értünk van azáltal, hogy strukturálja az időt, segít megőrizni folytonosságot a múlttal és bizony jelentős feszültségcsökkentő hatása van.
 
András beszéde, a mi hozzászólásaink, maga a szertartás úgy lett kialakítva, hogy minden elemében jelképezze, ezáltal átélhetővé, megélhetővé tegye az átmenetet, az érkezés és a távozás között.
 
A mai ünnep is azért zseniális, mert András tanításait hallgatva nem nőnek terhek, hanem a felismerések által a legördülhetnek a vállunkon és még egyfajta természetes feloldó hatást biztosítanak.
 
E jeles napnak persze nagyon fontos közösségformáló szerepe is volt és van ma is. Az ünnep segít kiszakadni a hétköznapok őrlő malmából, az egyhangúságból. Többek között segítenek kitekinteni egy belterjes világból, erősítik a társas identitást és az ünnepek fontosságának érzését.
 
A szervezett közösségek ereje mindig nagyobb, mint egy egyén sorsformáló képessége.
Számunkra ünnep az is, amikor találkozhatunk a András szellemi magasságokba repítő iskolájában vagy éppen az Elit klubban. Mindenütt megfogalmazódik az ambíció, a törekvés az igény és minőség, amit igyekszünk minden szinten megmutatni és megtartani.
 
Mindazonáltal az a tény, hogy minden kultúrában találkozunk ünnepekkel, arra enged következtetni, hogy azok meghatározott funkciókkal rendelkeznek, éspedig olyan funkciókkal, amelyek nélkülözhetetlenek és semmi mással nem helyettesíthetők.
 
Az ünnepek iránti megkülönböztetett figyelem igénye jellegzetes jegye a közösségünknek. A mai ünnepen üzenetek sora juthat el hozzánk, amiben felismerhető a közösségünk értékrendje, a tisztelet, a megbecsülés, a tradíció és az előretekintés jele is.
 
Érdemes elgondolkodni azon, hogy a 21. század világának és nekünk, magyaroknak milyenek az ünnepeink.
 
Az ünnep - ahogy már említettem, üzenetek sora. Üzenet azoknak, akik az ünneplés részesei, és üzenet azoknak, akik csak a majdani ünneplés lehetőségét hordozzák. András példakép, gondolatai, eszmeisége, tanítása minta a közösség számára. A szorgalmat, a kitartást, az ambíciót, a tehetséget, s mindennek az együttesét, az életteljesítményt jelenti. Erre mindenki vágyik és Tőle megtanulhatjuk, hogy juthatunk el vágyott céljaink eléréséig.