Hírek

Emese napja - Július 5.

4173Megtekintés

„Méhéből egy folyam fakadt, jelezve, hogy tőle dicső királyok származnak.”

A hunok, a magyarok elődei a méhekhez igen mély és különös érzelmekkel kötődtek a régmúltban. A méhek anyakirálynő központú társadalma jelképül szolgált olyan ősi kultúrák számára, ahol elsődleges volt a nők tisztelete. A hun halmok és a szkíták temetkezési helyeinek feltárása során, több ízben is előkerültek arany méhek.
 
EMESE a Jóistentől fogan gyermeket
Emese a Jóistentől fogan gyermeket
(Budapest – Országház freskó)
 
Attila hun fejedelem fia Meroveus számára egyértelmű volt, hogy a Meroving nemzetség jelképe is a méh szimbólum. Meroveus unokája Clovis, a frank király sírjából szintén aranyméhek kerültek elő a mai Belgium Tournai városa, Notre-Dame altemplomának feltárása során.
 
A történelmi és nyelvészeti kutatások szerint a szkíta származású hun Emesét, különös révülése során turulmadarak vigyázták, miközben Isten a szent lélek által megtermékenyítette.  Ennek gyümölcse Álmos (almus: jelentése latinul szent), akinek a gyermekét Árpád vezért, már a magyar névvel illetik. Ez a név kezdetben a méh és a gar (sokaság) szó etimonokból tevődik össze, méh-gar, vagyis mahgar, majd utóbb magyar. Nyelvi emlékeinkben egy nőt (Emese ősanya, anyakirálynő) tisztelő sokaságot illettek a magyar névvel. A méh, mint rokon értelmű szó, különös módon magyar nyelvünkben a női méhet, egyben az anyaméhet is jelenti. Eme csodás helyet ahonnan a teremtés ered, és azt a különös folyamot, ahonnan a nemzetünk ered.
 
A mah-gar nemzet őse a hun-gar nemzet. A világ a mai napig a Magyarországot, Hungaria néven tartja számon. Emese által lettünk a Hunok sokaságából – garjából, Magyarok.
 
(Bővebben: Kovács-Magyar András: A legnagyobb titok az igazság című könyvben olvasható). Mindezzel szemben a vadkeleti, ázsiai népeknél a nőre, csupán csak, mint szaporodási eszközre tekintettek, ellentétben a szkíták, később hunok, a mai magyarok nőtiszteletével.
 
Emese, aki Szent Erzsébettel azonos lelki tulajdonságokkal volt megáldva, első életében a Pilisben született. A turulmadár volt, aki megvédte Emesét álmában, nehogy rátörjenek a főurak, akik révülésében zavarták. A turul háromszor akkora madár volt, mint a sólyom. Szűzen fogant Emese, aki terméketlen volt, férfi nem is tudott volna gyermeket nemzeni neki. Emese Jeruzsálemben szüli Álmost. Oda zarándokol, amikor megtudja, hogy várandós. Jézus egykori tartózkodási helyeit járja végig, és ott hozza világra gyermekét. A Pilisbe tér haza, amikor fia hét éves. Emesének soha nem volt férje. Álmos leszármazottai az Árpád-ház csillagai, nagyjai. Emese 68 évig élt.
 
Nagy Lajos király felesége Erzsébet, Emese szelleme volt.
Annyira megérintette Nagy Lajos királyunkat a magyar lélek szellemi erőssége és Istenhite, hogy mindvégig azt hitte, a magyar szellemcsaládhoz tartozik, de valójában nem így volt. Sokat tett a magyarokért és Istenanya tiszteletünkért. Templomokat emeltet az Istenanya tiszteletére, Fekete Madonna képeket helyez az oltáraira. Soha nem látott zarándoklat indul el a Fekete Madonna látására. Márianosztra, Máriapócs, Mariazell fémjelzik ezt az időszakot.
 
A Fekete Madonna-képek Istenanyasága, kisugárzása csodák százait teszik. A Fekete Madonna kép titokzatos módon könnyezik Máriapócson, majd onnan Bécsbe viszik, ahol már nem hullajt könnyeket. Másolatot készítenek, és az csodálatos módon, a helyén újra könnyezik. Nagy Lajos király leánya, Hedvig, Emese vonala, akit ma is szentként tisztelnek Lengyelországban.
 
A mai Horvátországban van egy szent nő szobra Rovinj-ban, a templom tetején. Egy gyönyörű lányt ábrázol egy kerékkel az oldalán. Élete története úgy szól, hogy Eufémia fiatalon, 14 évesen, nagy betegeket sikerrel gyógyított. Elirigyelték ezt a római papok. Eufémiát boszorkánysággal vádolták, ezért a kiéheztetett oroszlánok elé vetették 15 évesen. Az oroszlánok hátráltak, majd napokig nyalogatták szentünk kezét-lábát. Ez volt a bizonyság szentségére, ezért meg kellett volna kegyelmezni neki. Helyette kivették az oroszlánok közül és kerékbe törték őt. Ezzel kielégültek.
 
Róma az emberáldozatokban mindig örömét lelte, így volt ez Spartacus idejében, csak akkor a kéjelgésnek még Colosseumot, arénákat is emeltek. Ő, Eufémia, szintén Emese szelleme volt. Az oroszlánok a magyar szellemeket nem bántották, hanem védték. Nem véletlen, hogy Mátyás királynak is 4 oroszlánja volt. Halálát követően egy nappal mind a négy elpusztult, és követték égi útján, szellemükben.
 
Horthy Miklós Emese gyermekének szelleme, második vonala. Sugallatokat fogadott, jó megérzései voltak.
 
Kovácsné Tóth Klára:
Emese
 
A Nagyboldogasszony egyik gyermeke,
Ki sokadik életét a IX. században Emeseként élte.
Álmát egy turulmadár őrizte, mikor Isten őt megtermékenyítette.
Méhéből egy folyam fakadt, jelezve, hogy tőle dicső királyok származnak.
Kik beragyogják a földet,
Isten dicsőségére élnek.
Mivel gyermekének érkezését egy álom jövendölte,
Ezért lett Álmos a neve, Jeruzsálemben szülte, a Pilisben nevelte.
Ki az Árpád-házi királyoknak lett az őse.