Szent, Jézus Urunk

Jézus Urunk élete - 1. rész

2863Megtekintés

„Ő az igaz Istentudat megtestesítője. Míg a világ világ lesz, Ő minden korban a legnagyobb csodatevő, az emberek szellemi, lelki vezetője, reménysége.”
Jézus Urunk volt Ré, a halhatatlan fáraó, Ő volt Buddha, és életeinek beteljesedésével elérte a legnagyobb méltóságot, megkapta a Mennyek királyságát. Fénnyé válásával a szentjeink közül a legnagyobb égi, mennyei méltóságot kapta meg.

Jézus Urunk
Jézus Urunk (Pintér Mirko festménye)

Rének öt fia volt. Halála után piramisában fia, Atensa ( Nándor szelleme ) tudott a túlvilágon élő apjával beszélni. A rabszolga fogalma nem létezett még ekkor, a mi szellemcsaládunk, mindig harcolt ez ellen az emberi gyalázat ellen is. Ugyanúgy, mint a véráldozatok ellen is.

Jézus Urunk szeretetben és a szerelemben élte életét. Életének feladását, szerelme, felesége az imádott Mária Magdala elvesztésének tudata miatt vállalta. Sokan nem is tudják már, hogy Rómeó és Júlia halhatatlan története valójában Jézus Urunk és Mária Magdala halhatatlan szerelmi történetének tovább élése.
 
Jézus és Mária Magdolna
Jézus Urunk és Mária Magdolna –
Federico Barocci festménye
 
Jézus Urunk gyermekként, 17 évesen találkozik Mária Magdalával Erdélyben, Nagyvárad mellett. Magdala ekkor 14 éves. Egy évet él itt ekkor Jézus Urunk. Üldözőik elől tovább kell menekülniük Szűz Máriával, de a csoda, akit Magdalában megismer, mindig vele maradt.

30 éves, amikor kereskedőktől hall Jeruzsálemben Magdaláról. Magdalát férjhez adták egy királyi sarjhoz, aki a tehetséges, homeopátiával gyógyító Mária Magdalát nem engedi gyógyítani, inkább birtokolni akarja. Magdala szenved férje zsarnokoskodásától és elevenen él benne az emlék Urunkról. A kereskedőkkel elmegy Erdélyből, Jeruzsálembe. Megkeresi Jézus Urunkat és Szűz Máriát.
 
Jézus Urunk
Jézus Urunk
 
Ők leírhatatlan szeretettel fogadják. Sikerül Mária Magdalának elválnia férjétől és ezt követően Jézus Urunk feleségül veszi szellemtestvérét, a Mennyek egyik legcsodálatosabb Istengyermekét, Mária Magdalát. Jézus Urunk és Mária Magdala szerelmének titkos jele, amit gyakorta rajzolnak egymásnak: a nyolcágú csillagba (Napba) rajzolt szív. Jézus Urunk gyakorta rajzol M betűket, Magdala nevének kezdőbetűjét.
 
Jézus, Mária Magdolna és Szűz Mária
Jézus Urunk, Mária Magdolna és Szűz Mária a kánai menyegzőn
(Gerard David festménye)
 
Menyegzőjük, - a kánai menyegző, amely egy hétig tart, - a világ legszebb esküvője. 27 fehér galambot eresztenek az ég felé, mivel Magdala ekkor 27 éves. Ezen a napon jelen vannak az égiek is, Istenatyánk ésIstenanyánk szellemben. Csodák sora történik ezen a gyönyörű napon. A körülötte élő próféták, akiket ma apostolokként ismer a világ, nem értik ezt a cselekedetét, mert csak Jézus Urunk és Mária volt képes meglátni Mária Magdalában az égi, szellemi kisugárzás csodáját.