Szent Mária Magdala

Mária Magdolna a titkos Istennő - 2. rész

1934Megtekintés

Mária Magdolna, Jézus Urunk igazi jogutódja. Királyi örökösként is jogutód.

Mária Magdala Erdély királyának, Menyhért király édestestvérének a lánya volt, hercegnő volt már Erdélyben is. Jézus Urunk, ahogy feleségül vette, királynő lett. Jézus volt a király, a felesége királynő. Jézus Urunk révén királynő lett, születése révén is hercegnői rangja volt.

 

Tekintse meg filmünk 2. részét:

 

 

Jézus Urunk meggyilkolása után, nemcsak az eszme szellemi örököse volt, hanem jogilag is Jézus Urunk királyságának, örökségének a továbbvivője. A Róma szerinti Péternek semmi köze nincs ehhez a királysághoz. 

Szent Mária Magdolna szobra - Barcelona katedrális

A gnosztikus evangéliumokban megtaláljuk azt is, hogy Jézus gyakran szájon csókolta Mária Magdalát. Ezek az új bizonyítékok, kulcsfontosságú nyomra vezető jelek. Mária Magdala jelenléte az evangéliumokban a keresztény egyház ellen intézett szemtől szembeni kihívás. Mária Magdala az igazság kardját tartja a kezében.

 

Mária Magdalát a bibliában nem csak statisztaszerepbe tették, hanem nagyon megcsúfolták. Megpróbálták Mária Magdalát nem csak kihagyni, nem csak elfedni, eltüntetni, az evangéliumokból, hanem ahogy csak lehet a nevét lejáratni. A világ legnagyobb szentjét a legokosabb, legintelligensebb legcsodálatosabb asszonyát, Jézus Urunk feleségét, a királynőt, megpróbálták egy romlott, züllött léha életű nőnek bemutatni, nem csak 100, vagy 1000 évvel ezelőtt.

 

Az 1800-as években, Írországban még működtek a Mária Magdala mosodák, ahová azokat a nőket zárták be, akik várandósak lettek házasságon kívül. Apácák vigyáztak rájuk, akiket úgy hívtak, irgalmas nővérek, és irgalmatlanul eljártak velük. Kényszermunkákra kényszerítették őket, és amikor a vajúdó nők segítséget kértek szülésükkor, a következőket mondták: - „Csak azt kapod, amit érdemelsz, legjobb lesz, ha elköltöztök erről a világról.” – Így biztatták az irgalmas nővérek a szülő nőket. Ezek a mosodák még 1858-ban működtek, sőt 1994-ben zárták be az utolsót. A bíróságok a papok ítélete szerint döntöttek.

 

Eretnekek ezrei ismerték az igazságot, kíméletlen üldözésnek voltak kitéve. Néhányan, akik megmenekülhettek a máglya tüzétől, nyomravezető jeleket hagytak számunkra. Nekünk az evangélium szövegét egy más szemszögből is meg kell vizsgálnunk.

 

Kik voltak azok, akik korokról korokra, ismerték az evangélium szövegét, merték igaz módon értelmezni? Kik voltak azok, akik őrizték a régi titkokat? A Bogumilok - Bulgária területéről származik ez a név, Bogumil - egy pap nevéről kapták. Manicheisták, akik Manchiról kapták a nevüket. A gnosztikusok, ezek a régi ős keresztények hitték, hogy a papok nélkül is el tudják érni a Gnózist, azaz az égi tudást. (Gnózis = égi tudás).

 

A katarok Franciaország területén élő független hívők voltak. Úgy gondolták, hogy Jézus Urunk egy olyan tökéletes jó modell, amelynek utánzására, minden jó keresztény embernek törekednie kell. Személyes tisztaságra, igazságra, őszinteségre törekedtek a katarok. Ellenségeik voltak az egyházi hierarchiáknak, liturgiáknak, szentségeknek, visszautasították a kereszt imádatát, a korruptságot. Languedoc (Franciaország egyik régiója) felvirágzott, a társasági élet, a tanulás, a tudományok virágkorát élték itt Katar-földön.

 

Languedoc központja már a XII. században a reneszánsz központja volt. Szeretet ünnepeket tartottak, a nemek közti egyenlőség kora volt ez. Az 1800-as évekig nem tudunk egyetlen olyan nőt, aki egyetemre járhatott volna. Angliában az 1900-as években mehetett az első nő egyetemre és szerezhetett diplomát. Katarföldön már a XII. században megteremtették a női egyenjogúságot. Vagyis visszaállították azt, amit Jézus Urunk hagyott nekünk hagyatékul.

  

Istennőként imádták a Katarok Mária Magdalát

 

 

1208-ban indította a pápa az első keresztes hadjáratot Albi (Franciaország déli részén található) városa ellen, az ott élő albigensek ellen, akik katarok voltak. Több mint 100 ezer katart gyilkoltak le ebben a városban, és a katarok elleni keresztes hadjáratok során 1 millió francia embert gyilkoltak meg. Keresztények gyilkoltak meg keresztényeket, egy keresztény országban, a pápa parancsára.

 

Toulouse, Carcassone szintén katar városok voltak. Évekig mentek a keresztény katarok ellen a keresztény, ugyanabból a nemzetből való keresztények, és gyilkolták meg őket sorra. 1333-ban boszorkányüldözések voltak e területen. Azokat az értelmes nőket, akik írtak, olvastak, iskolázottak, kultúremberek voltak, boszorkányként elégették őket.

 

III. Ince pápának nagyon fájt a foga erre a területre, ugyanis a kultúra addig nem látott csodákat teremtett Franciaország déli részén. Egy paradicsom volt Katar-föld. III. Ince pápa nagyon szerette volna megszerezni ezt a területet, gazdaságilag elfoglalni. Sok-sok évig tartott a katarok elleni háború, és városról városra megszerezte ezeket a területeket. A háborúzások folytán szinte a földdel tette egyenlővé. Ma ez a terület Franciaország legszegényebb vidéke. A XII. században Európa egykori leggazdagabb helye, mára a legkietlenebb, legelhagyottabb területe lett.

 

Az Egyiptomi kort megelőzően itt már kultúra volt. Az 1200-as években virágzott, de romba döntöttek mindent. A szomszédban található a Riviérán Monaco, valamikor Languedoc, Katar-föld, Monaco-tól nagyobb pompában tündöklött. Szellemi, építészeti, kulturális pompában. Az emberek társalogtak, gyönyörű dolgokat tanultak, és mindennek az alapja a hitük volt. Volt valaki, akit követtek, akit úgy hívtak, Mária Magdaléna. Templomaikat Mária Magdalénának szentelték, később a pápa emberei, a templomokról is lekaparták a második szót, így maradtak Mária templomok.

 

1244. március 2.-án esett el az utolsó erőd, Montségur. Raymond toulouse-i gróf védte nagyon sokáig. Azokban a városokban, amelyeket elfoglaltak, az embereket felszólították, hogy térjenek meg Róma hitére. De az emberek azt mondták: ők Isten hitén akarnak maradni. Mivel nem vállalták Róma hitét, máglyákat raktak, és ahogy leírják a feljegyzések, dombokról szaladtak le, bele a máglyákba és egymásnak kiabálták:

 

„ Következő életünkben találkozunk megint.”

Tekintse meg a 3. részt

  

Mária Magdolna a titkos Istennő

A DVD megvásárolható az Energia Gyógyító Központban

H-1143 Budapest, Tábornok u. 11/A. I/11.