Szent Mária Magdala

Mária Magdolna a titkos Istennő - 3. rész

2801Megtekintés

A kataroknak a birtokában volt János teljes evangéliuma. Mielőtt az utolsó vár, Montségur vára is elesett volna, megszökött négy ember, akik magukkal vitték a katar kincseket, és a legnagyobb katar kincset, a vérvonalat. Hiszen a katarok között élt Jézus Urunk és Mária Magdala vérszerinti leszármazottja, a királyságuknak az örököse vérvonal ágon.

Tekintse meg filmünk 3. részét:

 

 

A katarokat semmi nem tartotta vissza, abban hogy megvédelmezzék azt, amit igaznak, és szentnek találnak. Az életüket adták ezért a szent eszméért. A katarok az információforrásokat, nem Márk, Lukács, Máté evangéliumából vették, hanem János evangéliumából, és birtokukban volt Mária Magdaléna evangéliuma és még igen sok titkos ősi írás. Jól ismerték Jézus Urunk és Mária Magdala közös életét. 

Mária Magdolna - Louis Brea műve - monacoi katedrális

Bizonyos egyházkutatók úgy gondolják, hogy a katar hit a manicheista és a bogumil hitből nőtt ki. Mind a három vallási irányzat a régi igazságot, a gnosztikus tudást, a Gnózist, az égi tudást örökítette korokról-korokra. Egyiknek sem kellett egymástól tanulni, mert az igazság az egy.

 

Ahogy ma Mária Magdalát bemutatják az Újtestamentumban, valahogy egy kicsit gyanús. Szinte mindenkiről elmondják, hogy ki az apja honnan jött, hova való, mi a szakmája. Mária Magdalánál nem írják, hogy ki az apja, mivel foglalkozott, mert olyan természetességgel beszélnek róla, hogy ki Mária Magdala, hát azt mindenki tudja. Mindenki mást körülírnak, megmagyaráznak. Egy ember van, akit nem írnak körül, és nem magyaráznak meg ez pontosan Mária Magdala, hiszen mindenki tudta, hogy Jézus Urunk felesége, Ő a Királynő.

 

Elgondolkodtató az is hogy mért adták ember milliók az életüket Mária Magdalénáért. Erényéért, erkölcséért, szokásaiért, emberi mércéje nagyságáért. Imádták Mária Magdalát.

Sokan, amikor a keresztes hadjáratokról, a lovagkorról hallanak, bizony az emberek nem csak Jézus Urunkért mentek harcba, hanem Mária Magdaláért. Egész pontosan Jézus Urunk királyi örökségének tovább vivőéért, mert tudták, hogy Mária Magdala életben maradt, tudták, hogy a királynő él, és azt is tudták, hogy a királynak és a királynőnek a vérszerinti örököse, örökösei vannak.

 

Mária Magdala volt az, aki Jézus Urunkat, feltámadását követően a tanítványok közül először látta. Ezt egy német bibliakutató, Hans von Kippenhausen, is megerősítette a 900-as években.

 

Márk (16:9,10,11) egyértelműen tudatja, miután a hét első napján feltámadt, Mária Magdala először látta meg Jézus Urunkat. Tehát ki volt az, aki először látta meg Jézus Urunkat? Mária Magdala. Ki az Ő jogutódja? Mária Magdala.

 

Jézus Urunkat hölgyek is követték, tanultak tőle, sőt még vagyonukkal is támogatták. Mária Magdalénáról leírják, Jeruzsálem egyik legtehetősebb hercegnője.  Erdélyből érkezik Jeruzsálembe, mint hercegkisasszony. Igen komoly vagyonnal támogatják a királyt, Jézus Urunkat. A megmaradt evangéliumok mért nem szólnak a többi női tanítványokról? Rágalomhadjáratot láthatunk az evangéliumban. Már csak arra a nőre is, akinek a neve is Magdala volt. Rágalomhadjáratot indítottak ellene. Ki volt Ő, miért féltek ennyire a hatalmától? Egy spirituális szellemi vezető volt.

 

Ki volt a három Magdala, akiket összekevertek? Mária Magdala Jézus Urunk felesége, Betániai Mária, Lázár nővére és Lukács evangéliumában a Jézust felkenő asszony, ismeretlen bűnös asszony ugyan ebbe sorolták be, ő is egy Magdala. Ennek a három személynek a neve egyként lett kezelve.

 

A római katolikus egyház egy és ugyanazon személyként kezelte egészen pontosan 591-től. Aztán történt valami csoda, valami fantasztikus dolog. 1969-ben megváltoztatta a római katolikus egyház az állásfoglalását. Róma belátta, hogy ez a három Magdala, aki a bibliában van nem ugyan az, hanem három teljesen külön személy. A Görög ortodox egyház mindig is így tartotta. Ők soha nem tartották egynek.

 

Az egyháznak föltűnt az is, hogy Jézus bűnöket bocsát meg embereknek. Hatalmában volt megbocsátani a bűnöket.

 

„Jézus egy asszonyhoz fordul és mondja neki, a hited megmentett, menj békével.”

 

Megpróbálták sokan utánozni, de bűnből feloldani, csak az tud, akinek hatalma van, és mivel igen keveseknek van hatalmuk, amit az Isten adott, ezért másoknak nem hatalmuk van, hanem csak hatalmaskodnak.

 

 

Mária Magdolna a titkos Istennő

A DVD megvásárolható az Energia Gyógyító Központban

H-1143 Budapest, Tábornok u. 11/A. I/11.

 

 

 Tekintse meg a 4. részt