Szent Mária Magdala

Mária Magdolna a titkos Istennő - 4. rész

2278Megtekintés

Szentföldön a papoktól és a rabbiktól is, elvárták, hogy nősüljenek meg. Aki nem nemzett, tartózkodott a teremtéstől, Istennel szembeni sértésnek tartották. Ennek tartják ma is az ortodox papok. Teljesen normális dolog, amikor az ember a világ legnagyobb csodájában részt vesz, amikor gyermeket nemz, vagy amikor gyermeket fogan. Ez a világ legnagyobb csodája.

Tekintse meg filmünk 4. részét:

 

 

A gnosztikusok foglalkoztak az angyali hierarchiák bemutatásával. A Templomos lovagok, a bárány alatt, keresztelő Szent Jánost értették. Keresztelő Szent Jánosnak levágják a fejét, a keresztes lovagoknál, és a Templomos lovagoknál ez a fej, vagy ennek egy másolata egy szertartás része volt. Keresztelő Szent Jánost nagyon tisztelték, Mária Magdalát imádták. A keresztes lovagok Keresztelő Szent Jánosnak nagy tisztelői voltak, magát a lovagrend is róla kapta a nevét, hiszen úgy hívták őket: „johanniták”. Ma Máltai Lovagrendként ismerhetjük őket.

 

A szent nőiesség iránt mélységes tiszteletet érzett Clairvauxi Szent Bernát, aki Gibraltár környékén élt és előmozdította a templomos lovagrend fejlődését, kialakulását, ő írta a szervezeti szabályzatukat, ő járta ki a pápánál, hogy bejegyezzék a Templomos lovagrendet. Szenvedélyes híve volt a Fekete Madonnának, Istenanya imádó volt a maga korában. Szent Bernát Mátyás király előző leszületése volt, reinkarnációja. Szent Bernát a cisztercita rendnek a rendfőnöke lett. Később tücsköt, bogarat írtak Bernátról is, mintha nőgyűlölő lett volna.

 

 

A Fekete Madonna és Mária Magdala elválaszthatatlanok voltak. Istenanyánkhoz hat szellemi leánya közül leginkább Mária Magdala testet öltései hasonlítottak. Az alakja, az arca, a testvonala, az ujjai, a szemei, az arisztokrata magas homlok, a kint ülő szemek gyönyörű alkata. Jézus Urunk többször elmondta a tanítványoknak, hogy éppen úgy néz ki, mint odafönn a mennyekben Istenanyánk.

 

Korokról korokra, ahogy leszületett Mária Magdaléna, a nőiesség eszményképe, a templomos lovagok Istennője, ezt a csodálatos alakot vette föl. A nőiesség tiszteletére a templomos lovagok kör alakú templomokat, kápolnákat építettek. A Templomos lovagrend betiltása után nem engednek kör alakú templomokat építeni. Mert női szentély, mondhatnánk pogány szentély. Mert ami nem római katolikus, az pogány. A pogány szón nehogy valaki egy Istentelen dolgot értsen! A pogányember fűben, fában, természeti jelenségekben, az emberben, mindenben az Istent tudja. Egy igen nagy gőg kellett ahhoz, hogy mindenkit megbélyegezzen, azokat, aki nem római katolikusok, és ezen a bélyegzőn az állt: pogány. De a pogány szónak, az istentelenséghez az égvilágon semmi köze nincs, ez is egy római furfang, amikor a pogány megjelölést az emberekbe úgy oltották be, mint valami istentelenséget. A pogány hit egy ősi Isten tudat. Mélységes tudatosság, elegancia.

 

A Templomosok templomai, szentélyei, magának a szent fénynek a megtestesülései. Igyekeztek egy templomba, minden tudást, amit még Egyiptomból hoztak, az aranymetszést és egyéb tudást beletenni, hogy aki oda bemegy, úgy érezze, hogy Istent megérintette. Ha jól volt egy templom behangolva ezt az érzést az emberek meg is érezték. Megérintette őket a hely. Természetesen nem csak a geometriai alakzatok, a jelképek sora, hanem maga a szent geometriai vonalak, szent energiavonalak jelenléte is hozzájárult ahhoz, hogy az Isten megérintse az embereket.

 

Ezek a gótikus katedrálisok az egyiptomi szent geometria befolyása alatt voltak, illetve annak egy újkori megjelenései. Az isteni elmét jelképezték, együtt rezonált az Istennel. A látszólag keresztény templomokat a Templomosok telezsúfolták női jelképekkel, pogány Istennői minőséggel. Mint Montserratban, a kör alakú Szent György katedrális, Santiago de Compostellaban, Burgosban, Oviedoban és Magyarországon is találunk olyan kör alakú kápolnákat, templomokat, amelyeket templomosok építettek. Ezek pogány ősi női szentélyek. A „pogány” szón valami nagyon jót, nagyon szépet érezzetek ki.

 

CHARTRES - katedrális

 

A chartresi katedrális, Franciaország egyik legszebb Notre-Dame-ja. Jelentése: Mi Asszonyunk. De ki a mi asszonyunk? Mária Magdaléna. A templomos lovagok Máriája, Notre-Dame-ja Mária Magdaléna volt. A chartresi katedrálisban van egy híres labirintus, egy pók Istennő jelkép, ami nem más, mint az emberi sorsok szövője, ennek a szimbóluma. Fekete Madonna a gótikus katedrálisok legfőbb ékessége. A chartresi katedrális üvegablakán van a IV. századból fennmaradt, a legősibb Fekete Madonna ábrázolás, egy gyönyörűség.

 

Remélem, ez az előadás hozzásegít benneteket ahhoz, amikor ott vagytok ezeken a helyeken, meglátjátok ezeket a csodákat, megérintenek ezek az energiák, ezek az erők, ezek az Isten élmények, akkor ti már, mint Istentudók, jelképolvasó emberekként tudtok majd mellettem jönni, meglátni, megérezni, megszólaltatni dolgokat. Legyen ez egy felkészítés nektek.

 

Mint amikor II. András király kivitt Jeruzsálembe embereket, emberek 10 ezreit, hogy hazahozzanak egy érzést, mert az Isten tudat akkor is igen mélyre esett és a hazajött templomos lovagok, - hiszen II. András királyunk is templomos lovagkirály volt – hozták az ősi tudást, az Istenanya tudást, Mária Magdala tiszteletét, szeretetét, haza a nemzetbe. Ezt erősíti Nagy Lajos királyunk is, aki szintén templomos lovag volt. Zsigmond király és fia is Hunyadi Nándor János, akit még a pápa is úgy szólít, a fehér lovag, Isten fia. 

 

 

 

Chartres katedrális ablaka

 

A chartresi Notre-Dame katedrális üvegablakán nem egy csodálatos rózsa ablakot látunk, hanem sok-sok százat. Briliánsok, igéző erejűek ezek az ablakok.

 

A rózsa ősi, pogány női szimbólum. A szeretet a szerelem a pezsgővérnek a szimbóluma. Valamikor Rómában is, a pogány időszakban, Vénusz Istennőnek a szimbóluma volt. A katedrálist az Istennő testének tekintik. Pogány templomnak tekintik. Úgy hívták a templomot misztikus rózsa. A katedrális maga volt a teljes univerzum. Rengeteg jelképet, matematikai összefüggést, asztrológiai felismerést rejtettek el benne. De magában hordozza a férfiasság eszenciáját is. Egyensúlyban van.

 

 Tekintse meg filmünk 5. részét

 

Mária Magdolna a titkos Istennő

A DVD megvásárolható az Energia Gyógyító Központban

H-1143 Budapest, Tábornok u. 11/A. I/11.