Szent Mária Magdala

Mária Magdolna a titkos Istennő - 5. rész

2656Megtekintés

Szűz Mária fogantatása liliom jelképpel van ábrázolva. Az Isten termékenyítette meg Máriát. Mária Magdolna fogantatását rózsával ábrázolják. Életszerű, tüzes vérvonala. Mária Magdolna Jézus Urunk felesége, arámi nyelven úgy is hívta őt, hogy az én csodálatos kelyhem.

Tekintse meg filmünk 5. részét:

 .

A francia királyok, a Merovingok, Mária Magdala és Jézus Urunk vér szerinti leszármazottai. Két nagy dinasztia van Európában, akit a római pápa is úgy tart, mint az Isten vér szerinti leszármazottai. A Merovingok és az Árpád-ház.

Emese férfi által lett várandós? Égi megtermékenyítése volt, és megszületett a gyermeke Álmos (Szent Márton egyik leszületése)

Amikor királyok királykisasszonyt akartak feleségül venni, hogy a királyságot tovább vihessék, a Meroving-házból és az Árpád-házból szerettek volna királykisasszonyt választani, mert egyedül ez volt isteni - égi vonal. Önjelölt nagyon sok volt, ma is van királynak. Megkoronázták saját magukat, vagy megkérték a pápát. Ő is megkoronázta őket, ha ez megérte. De igazi égi király csak az lehet a földön, akiben égi vér folyik. Ez pedig nem volt más, mint a Meroving-ház és az Árpád-ház.

Megölik a Meroving királyt, Dagobertet, - egész pontosan Pipin öli meg - és átveszik a királyi uralkodást a Karolingok. Van a Karolingoknak égi vére? Nincs. Egy király, csak akkor lehet igazi király, ha Isten vére van benne? Egy pápa hogy lehet igazi pápa? Úgy lehetne, ha isteni vér lenne benne. Attila tárgyalt a pápával, amikor Rómában járt, megígérte, hogy a következő pápa égi vérű lesz. Ki volt az, akiben égi vér folyt, és ő lehetett volna a pápa? Egy Meroving férfiú, akit úgy hívtak, hogy Sulpicius. Attilát meggyilkolták, és mi történt Sulpiciusszal? Őt is meggyilkolták. Lett-e égi vérű pápa? - Nem. 

jezusurunk_mariamagdala_kilmore_church_dervaig_skocia_178_2011042882443_521.jpg

Az ősi titkot, Jézus Urunk és Mária Magdala házasságát, vérvonalát őrizték a papi rendek. Három ilyen nagy rend volt, két papi rend és egy katonai rend. A Ciszterciták megalapítója Szent Bernát, a Pálos rend megalapítója Özséb. Özséb remetéket szedet össze. Történelmi feljegyzések vannak, hogy remeték mentek ki magyar és más nemzetbeli keresztes seregekkel.

 

Kik voltak a remeték? A Pálosok elődei. Akik őrizték az ősi vérvonal titkait. De nem csak elméletben őrizték, hanem gyakorlatban is. Az ősi Pálos rend volt az, aki őrizte az isteni vérvonalat. A Ciszterciták, Pálosok és volt egy katonai rend, a Templomosok. A Templomos lovagrend Szent Bernát közbenjárásával lett hatalmas erejű. A bárhol a világon építettek templomot, mind teljesen független volt minden királyi és egyházi hatalomtól. Mindenhol autonómiával rendelkeztek. Ezek a templomok, erődítmények, és alkimista laboratóriumok voltak, ahol az élet vizét állították elő, szellemi segítséggel. Ispotályokat, kórházakat tartottak fent, és minden addig gyógyíthatatlannak tartott betegséget meggyógyítottak, akkor is és ma is.

 

Leonardo képein láthatjuk titkosan elrejtve Mária Magdalát, gyermekét és gyermekeit. A többi lovag is tudott róla, hiszen a Templomos lovagok birtokában volt, Jézus Urunk és Mária Magdala írásos házassági okirata. Inanának, a gyermekük születési könyvének kivonata, és az örökbe fogadott gyermeküknek, Boldizsár király szerelem gyermekének, Nándornak az örökbefogadási anyakönyvi kivonata, jegyzőkönyve. Jézus Urunknak és Mária Magdalának két jogutódja volt, Inana és Nándor. És hogy a dolog egy kicsit még érdekesebb legyen, Nándor feleségül vette Inanát és Magyarországon éltek. Nándor és Inana gyermekének tizenhatodik leszármazottja, Isten vérszerinti gyermekének, gyermekeinek leszármazottja lett majd Attilának a felesége, akit úgy hívtak, Ildikó.

 

Keresztelő Szent János egyházát, a Johannita egyházat úgy is hívták, hogy Pallos hordozók. A magyar Pálosok nem pallos hordozók, hanem palást hordozók. Kinek a birtokában volt Jézus Urunk halotti palástja? A Pálosok és a Ciszterciták birtokában, majd Montserrat, majd Mátyás király birtokában volt. A Templomos lovagok, amikor felesküdtek, Jézus Urunk halotti leplén a lábát csókolták meg. Ez volt a Templomos lovagrend beavatása.

 

Mátyás királynál volt a palást, amikor meghalt, akkor vitték vissza a Pálosok. Velencénél megtámadták a velenceiek, és elrabolták a kincseket, a palástot is. Nem is tudták, hogy minek a birtokába jutottak. Szétosztották a lopott dolgokat, és a palást így került Torinóba. Ma a világ így ismeri, a torini lepel. Hála a Jó Istennek, 10 évente ezt a leplet meg lehet látogatni.

 

Mária Magdala evangéliumát, amit úgy hívnak, hogy Nachamagic kódex, 1945-ben találták meg. Ebben részletesen feltárul nagyon sok tudás. Istennőként tekintettek Mária Magdalára és így tekintenek ma is. Mária Magdalának több leszületése is volt. A médiumok az Istentudók pontosan tudták, hogy kinek a leszületése. Szófia istennő leszületése volt, a bölcsesség istennőjeként imádták, tisztelték. A keresztény művészetben, ha szőke hajjal ábrázolták Magdalénát, ő mindig a bűnös asszony megtestesítője volt. De ő nem Mária Magdaléna! Csak a festők titkosan rejtettek el bizonyos tudásokat.

 

Ősi pogány szent helyek, szent kutak, szent ligetek, Istennő kultusznak a helyeként szolgálnak ma is. Magának a római pápának volt egy körlevele, hogy települjenek rá a régi, ősi pogány szent helyekre, mert ott van valami, amiért az emberek nagyon szeretnek ezekre a szent helyekre járni. A ravasz egyházi elöljárók rájöttek arra, hogy jó lesz a saját irányításuk alá vonni ezeket a helyeket. Ezeket az Isten adja, és az Isten irányítja, ők csak szeretnék, de soha nem tudták működtetni ezeket a helyeket.

 

Czestohowa – Jasna Gora – Fényes hegy

Czestohowa – Jasna Gora – Fényes hegy

 

A lengyelországi Czêstochowa, a Fényes Hegy, a világ legnagyobb gyógyító helye. Mikor jött működésbe? Amikor Magyarországról kimentek a Pálos papok és működésbe hozták a helyet. Vírusok, baktériumok pusztulnak el azon a helyen, ha van valaki, aki tudja működtetni a helyet. Ehhez kevés ott lenni, tudni kell. Kell egy ember, akinek hatalma van, ide Isteni hatalom kell.

 

A katolikusok, most már kezdenek a Fekete Madonnával büszkélkedni. Kicsit bálványozni őket, mert hát csodák történnek a Fekete Madonnák, a pogány Madonnák környezetében. Ilyen Istennő imádat, a Bibliában is megtaláljuk, az aranyborjú imádat is, Ő is egy női princípium.

 

Istennőhöz társítják Cibelét, Diánát, Iziszt (az ókori Egyiptom egyik legjelentősebb istensége, anyaistennő, a varázslás, a termékenység, a víz és szél, a tengerhajózás istennője, a nőiesség és a hűség szimbóluma, Ozirisz felesége, Hórusz anyja), vannak olyan helyek, ahol Hold Istennőt imádnak. Ilyen például Erdélyben Csiksomlyó. A Hold Istennőt úgy hívják, hogy Baba Mária, Ő nem Szűz Mária. Ő a Hold Istennő, Istenanyai minőség.

 

 

Mária Magdolna a titkos Istennő

A DVD megvásárolható az Energia Gyógyító Központban

H-1143 Budapest, Tábornok u. 11/A. I/11.

 

 

 

Tekintse meg a 6. részt