Szent, Szűz Mária

Szűz Mária élete - 2. rész

4922Megtekintés

 

Mária nagyon szép nő volt fiatalon és idősebb korában is. Nagyon sok férfi szerette volna feleségül venni, de soha nem fogadta a férfiak közeledését, Jézus Urunkkal éli az életét, nincs férfiember körülötte.

A gyermeke csodás fogantatása és születése hírül ment Betlehemben. Mindig voltak árulók, akik jó pénzért szívesen beszéltek.

 

Szűz Mária a gyermek Jézussal és Keresztelő Szent Jánossal

Szűz Mária a gyermek Jézussal és Keresztelő Szent Jánossal

(Correggio festménye)

 

Mária és udvarhölgyei a királyi palotában óvták, vigyázták a gyermek lépteit. 4 éves volt Jézus Urunk, amikor közeledett az ottaniak Húsvét és a Pünkösdi pászka időszaka. Szerették volna az égi gyermek vérét az ottani papok pászkába tenni, ettől fiatalságot és örökéletet remélve. 

 

A világon az élet első csírájának megjelenését ünnepelték őseink 26.000 éve már a Földön, a hímes tojás, termékenyítő locsolkodás szertartásával. A júdeaiak az élet csírájának ünnepét véráldozattal gyalázták meg és ettől a naptól ősi életünnepünket a halál ünnepévé, Húsvéttá, a véráldozat ünnepévé tették. A Pünkösd ünnepe a magyar szellemcsalád számára ismeretlen volt.

 

Szűz Mária

Szűz Mária

 

Mária szellemi üzenetet kapott, menekülnie kell. Így távozott palotájából Boldizsár királyhoz, majd innen tért meg szeretett nagyanyjához, Magyarországra.

 

Ahogy a Rómaiak és szövetségeseik megtudták magyarországi hollétüket, Szűz Mária a kis Jézussal rokonához, Menyhért királyhoz tér Erdélybe. Itt, Nagyvárad mellett találkozott Jézus Urunk 17 évesen Mária Magdalával, aki ekkor 14 éves volt.

 

Miután Szűz Mária Jézus Urunkkal Nagyváradról újból menekül, Ázsiában éltek három évig: egy évig Nepál területén, két évig Indiában, Dramsalában. Majd Egyiptomban bújtatták őket. Jézus Urunk huszonhat évesen visszatér Bethlehembe, ahol az Isten szeretetet és a szerelemnek erejét hirdeti, betegeket gyógyít, halottakat támaszt fel. Így ismeri fel unokatestvére Keresztelő Szent János.

 

Szűz Mária meggyógyítja a néma pásztorfiút

Szűz Mária meggyógyítja a néma pásztorfiút

 

Jézus Urunk fénnyé válását követően, Istenanyánk és Istenapánk személyesen mondják el Máriának, hogy Jézus Urunk a Mennyeknek királya lett. Ez három nappal a fénnyé válása után történt.

 

Ekkor mondja Istenanyánk Máriának, vigye Mária Magdala a gyermeket Montserratba, és nevelje ott fel. Mária elkíséri Magdalát, Inanát és Nándort Montserratba.

 

Spanyolország számtalan helyén tanít, gyógyít. Franciaország, Németország több helyén hagy örök szent nyomokat. Az emberek lépte nyomát őrzik több száz év távlatában. A Mária kegyhelyek soha nincsenek élő virág nélkül.

 

Szűz Mária szobra Szurdokpüspökiben

Szűz Mária szobra Szurdokpüspökiben

 

Még az erdők mélyén, a legeldugottabb helyeken is több száz éve virágcsokrok őrzik emlékét.

 

Szűz Mária szobra a jelenésnél - Lourdes

Szűz Mária szobra a jelenésnél - Lourdes

 

Örökéletű legendák szólnak a szent helyeken történt csodákról, csodálatos gyógyulásokról. Szűz Mária neve cselekedetei, kitörölhetetlenek az emberiség emlékezetéből.

 

Szűz Mária szobra - Falloskút

Szűz Mária szobra – Falloskút

 

 

← Vissza az 1. részre