Szentjeink csodái

Istenanya

133Megtekintés

„Évek során magyar gyermekeinek szellemisége lett az emberiség példaképe.”

ISTENANYA

"Első szülött gyermekünk Istenatyátokkal: Jézus.
Őt 28.000 évvel ezelőtt szültem, hoztam világra, a Földre. Utána jött
Mária, akit Attila követett és Erzsébet, majd Emese. Margit egyszerre érkezett Mária Magdalával, ikrek voltak.Utánuk érkezett György, Márton és Mátyás, majd Anna, és végül a legkisebb, Nándor gyermekünk.
Elhatároztuk, hogy benépesítjük a magyar szellemcsaláddal a Földet, végiggondoltuk az emberiség javát, a magyarok tulajdonságát és az emberiség érdekeit jól képviselő gyermekekkel ajándékoztuk meg a Földet."

 
Ketten-ketten a gyermekek közül azonos lelkiséggel születtek:

 

Jézus és Árpád

Jézus és Nándor

 

 

Attila és György

Attila és György

 

 

Márton és Mátyás

Márton és Mátyás

 

 

MARIA-es-ANNA.jpg

Mária és Anna

 

 

MARGIT-es-MARIA-MAGDALA.jpg

Margit és Mária Magdala

 

 

Erzsébet és Emese

Erzsébet és Emese - szintén azonos lelkiség.

 

Huszonegy év alatt tizenkét gyermeke született Istenanyánknak a Földön. Anyánk megosztott szelleme volt mindannyiunk mellett.

 

Istenatyánk, a legkisebb gyermek tizennyolc éves kora előtt jött el a Földre Istenanyánkért. A legkisebb, Nándor is már tizennyolc éves volt, amikor Anyánk visszarepült madár alakban a Mennyekbe, Atyánkkal. Ez a kor, amit a mai napig nagykorúságnak nevezünk.

 

Sólyom és párduc

 

A Földet, a Napot és a bolygókat Istenanyánk és Apánk teremtette. Az univerzumban volt egy hatalmas ősmag, abból hasított Istenapánk egy részt. Azóta van élet a Földön, amióta a Nap optimális távolságban van.
 
Istenanyánknak és Apánknak, a mi Istenünknek nincsenek szülei, Ők voltak a világ ősanyag és energiahalmaz együttesek. Az ősiség Isteni fogalma csak Istenben nyilvánul meg. Anyánk volt az első, aki Istenapánk képére emberi formát öltött itt a Földön, és Apánk csak a tizenkét gyermek leszületése után jött le Anyánkért.
 
Istenapánk párduc képében érkezett, és öltött gyönyörű sötét bőrű férfiúi emberalakot. Istenapánk távozásakor mindannyiunkat megölelt és különös erővel áldott meg.
 
Az Ősanyag furcsa jellege volt az őskígyó.
A kígyó segítségét kérték, amikor a földi energiákból anyagokat építettek és terveztek. Ez a kígyó szintén alakot vett fel, de mindig a sötét helyen bújt meg. Kiszámíthatatlan volt, mikor jelenik meg. Félelmet hozott, de ugyanakkor gyógyított is, igaz, nem a mai értelemben.
 
A mai ember soha nem volt más alakú lény!
 
Mindegyik éltünkben emberként éltünk.
Isten teremtett bolygókat, növényeket, állatokat, bogarakat, és embereket is. Magyar szellemcsaládunk gyermekei azonban nem teremtéssel, hanem Istenatyánk és Istenanyánk szerelméből születtek, a vérükből, lelkükből, szellemükből.
 
A kígyótól származtak az őshüllők, de nem öltöttek soha emberi alakot.
Az őshüllők családját Istenatyánk kiirtotta a Földről, mert rendkívül ártalmasak voltak a nemesebb fajokra. Az ember sokat szenvedett ezektől a primitív lényektől. Eleinte alkalmazkodni próbált hozzájuk, mire tudatára ébredt, hogy erre nem képes.Kovácsné Tóth Klára:
Istenanyánk
 

Mikor dolgát odafönn elvégezte,
Gondolt egy merészet és lejött a földre.
Madár alakban repülve érkezett,
Nővé válva huszonegy év alatt világra hozott tizenkét gyermeket.
Végiggondolta az emberiség javát.
A legszebb földi értékekkel és tulajdonságokkal ruházta fel családját.
Évek során gyermekeinek szellemisége lett a magyarság példaképe.
Huszonnyolcezer évvel ezelőtt Jézus szellemét szülte elsőnek a földre,
Ki 209. életében lett Jézus, hogy Isten létezéséről az embereket meggyőzze.
Tanított, gyógyított, csodákat alkotott, életével mindenkinek példát mutatott.
Őt követte Mária szelleme.
Évezredek múlva Jézust – Isten fiát – e világra szülte.
Nevét tisztelet övezi. Az emberiség csodálja és szereti.
Attila sokadik életét élte,
Mikor Európát meghódította, a világ dicső nevét megismerte.
Követte őt Emese,
Kinek álmában a méhéből egy fénylő folyam fejedelmek és királyok eljövetelét jelezte.
Mária Magdala Jézus felesége,
Ki tetteiért a mennyország fénylő ékessége.
Margit és Erzsébet az elesettek gyámolítója, segítője,
Nevüket bejegyezték a szentek könyvébe.
György a szabadság hírnöke, a gonosz legyőzője.
Márton az ige hirdetője, a betegek csodatevője.
Mátyás a nemzet reménysége, az igazság megtestesítője.
Anna a gyógyítás nagy mestere. A szépség és jóság példaképe.
Nándor a Nagyboldogasszony legkisebb gyermeke, a fény terjesztője.
Testvéreivel felkerült a mennyekbe, méltó helyére.
Újjászületve, néhányan ma is közöttünk élnek.
Rendületlenül teszik a jót és a szépet.
A magyar szellemcsalád értékei.
Jézus követői.
Isten emberei.
Életüknek maradandó emléke,
Ledönthetetlen szoborként emelkedik az emberek fölébe.
Hódolattal, tisztelettel és szeretettel hajlunk meg előtte.
.